ITM aduce la cunoştinţă faptul că în perioadele cu temperaturi ce depăşesc +37°C, angajatorii sunt obligaţi să asigure măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă ce constă în: - reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, - asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, - alternarea efortului dinamic cu cel static,...
Începând cu data de 05 martie 2018, au intrat în vigoare modificările aduse Legii 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinatate, prin Legea 232/2017 . Pe această cale ITM atrage atenția celor care încheie contracte de mediere asupra faptului că, potrivit noilor reglementări, agentul de plasare...
Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în format electronic, însoţite de borderoul centralizator - MODEL BORDEROU - editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii. In multe cazuri, alaturi de...
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26.06.2014 a fost publicata - Legea nr. 77/24.06.2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - al carei text vi-l supunem atentiei in continuare. Speram sa va fie de folos. Parlamentul României adoptă prezenta lege....
Aplicaţia de preluare online a registrului electronic este destinată angajatorilor, care efectuează online depuneri ale registrului în format electronic conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 pe baza datelor de autentificare obtinute de la ITM. Aplicaţia este de tip web şi poate fi accesată utilizând un browser de internet. Se...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de AJFP Arges - ce prezinta o serie de aspecte cu privire la completarea și depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul reținut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" . Speram sa va fie de folos si multumiri...
Incepand cu luna iulie, transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei se poate face (lecturati articolul pana la final): - Prin e-mail, în format scanat; sau - Prin poştă, cu specificaţia pe plic "prelungire/reluare drepturi ICC"; sau - Direct la sediul/ghişeul Agenţiei...
Va supunem atentiei, precizarile referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată - postate pe site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice). Speram sa va...
In cazul in care o persoana fizica este angajata cu Contract Civil, in baza Codului Civil (art.1470 si 1413), iar scopul incheierii contractului in constituie efectuarea unor activitati cu caracter intamplator, nefiind subordonat prestatorului (sa nu fie indeplinite nici unul din criteriile stabilite la art.7, pct.2.1 Codul Fiscal), regasim...
Avand in vedere ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 21 noiembrie 2017, a fost publicat Ordinul MMJS (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale) si INS (Institutul Naţional de Statistică) nr. 1786/5384/2017 - privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată...
Dupa cum se site , plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor că au obligaţia depunerii fişelor fiscale pentru anul 2010. Acestea se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până în ultima zi a...
Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv,...
Legea nr. 126/23.09.2014 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului - a fost publicata in Monitorul Oficial - Partea I...
Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Important! Versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal poate fi instalată numai...
model adresa inaintare necesara la depunerea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic. link - model adresa
error: Conținutul este protejat !!