Intrebare - Se datoreaza impozit pe venit pentru plãtile compensatorii acordate salariaţilor disponibilizati prin concedieri colective potrivit dispoziţiilor prevãzute în contractul de muncã, ? Raspuns Potrivit pct 12 alin. (1) lit.h) din Normelor metodologice de la Titlu IV-Impozit pe venit, veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind...
Guvernul a aprobat astăzi majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 lei lunar, începând cu data de 1 februarie 2017, pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Astfel, valoarea salariul de bază minim...
ORDONANŢA DE URGENŢĂ 20 /2016 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR....
ITM Arad face cunoscut tuturor beneficiarilor lucrărilor de construcţii de pe teritoriul oraşelor şi judeţelor că, în conformitate cu prevederile HG 300/2006 actualizata, beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabila în următoarele situaţii: - a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de...
Hotărârea Guvernului Romaniei numarul 1017/30.12.2015 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - text integral - publicata in Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014, impune marirea salariului minim de la 01.05.2016, iar pentru a ne alinia prevederilor precizate mai sus trebuie sa operam si modificari...
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala,caracteristici genetice,varsta,...
În perioada aprilie – noiembrie 2016 s-a desfăşurat „Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică”, efectuându-se un număr de 22 de controale. Au fost constatate un număr de 34 de neconformităţi, pentru care au...
Va prezentam in continuare raspunsul oficial al DGFP Arges la intrebarea - Pentru indemnizaţiile administratorilor societăţilor comerciale se datorează contribuţii sociale ? Avand in vedere intrebarea de mai sus răspunsul oficial este - Indemnizaţiile administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor sunt venituri...
Pentru aplicarea unitară a legislației muncii, referitor la durata concediului de odihnă anual, de care beneficiază salariații, se impun următoarele precizări: - art. 7 din Directiva nr 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă, stabilește obligația pentru statele membre de a lua măsurile necesare pentru ca fiecare...
Va supunem atentiei un material oficial (organizat sub forma unui tabel comparativ), elaborat de - DGRFP Brasov - cu privire la noutatile aduse de ORDINUL Nr. 217/4172/1348/835- 2015 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator (EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA, MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE, MINISTERUL...
Dupa cum stiti, persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai...
Potrivit - ITM Caras-Severin - referitor la adoptarea unei soluții tehnice pentru angajatorii care se confruntă cu situația pierderii bazei de date aferente Registrului General de Evidență a Salariaților în format Electronic: Conform art. 8 alin (5) din HG 500/2011, angajatorul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de securitate...
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis in data de 05.04.2011 - Ordinul numarul 252 - pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari (prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin). Potrivit noilor reglementari - Personalul care efectuează, manual...
Beneficiarul care utilizează zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultură, vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie, are obligaţia: - să...
Va supunem atentiei modelul oficial al deciziei consiliului de administraţie, emisa in vederea desemnării reprezentanţilor angajatorului pentru negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate. Speram sa va fie de folos. Modelul este via - itmmaramures.ro PENTRU A DESCARCA MODELUL DE DECIZIE C.A. - CLICK AICI
error: Conținutul este protejat !!