Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor (art.223 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată) : Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale: a. să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern; b. să participe la elaborarea regulamentului intern;...
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1918 din 25.07.2011, privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si Procedura privind transmiterea registrului in format electronic - a fost publicat in MO 587/2011, dupa ce anterior (08.08.2011) aparuse...
Iata cateva precizari utile, lasate de prietenii nostrii contabili la comentarii, cu privire la articolul publicat de noi ieri - detalii aici - pe problema ca chiar daca ati depus Revisal 5.0.6 trebuie sa depuneti si Revisal 5.0.8 pana maine 15 decembrie 2011. Speram sa va fie de folos: 1....
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 20.11.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014. Iata si textul integral. Având în vedere prevederile: ...
Dublarea contractelor în REVISAL este posibilă dacă s-au pierdut datele şi au fost reintroduse manual, neavând copie de siguranţă a bazei de date, şi datele nou introduse manual NU SUNT EXACT LA FEL cu datele originale (aici ne referim la NR şi DATA contractului !). In acest caz desfacerea...
TINERII între 18-26 de ani dacă sunt elevi/ucenici/studenţi • xerocopie act de identitate • document (adeverinţă) din care să rezulte că au calitatea de elev sau student • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S. TINERII cu vârsta de până la 26 de ani care provin...
Pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost publicat un proiect de - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08 -...
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis in data de 05.04.2011 - Ordinul numarul 252 - pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari (prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin). Potrivit noilor reglementari - Personalul care efectuează, manual...
Potrivit reglementărilor legale în vigoare zilier poate fi o persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au...
Hotărârea Guvernului Romaniei numarul 1091/10.12.2014 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - text integral - in Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014, impune (ca de fiecare data) marirea salariului minim de la 01.01.2015, iar pentru a ne alinia prevederilor precizate mai sus trebuie sa...
Polițiștii de imigrări au verificat peste 200 de societăți comerciale și au depistat 142 de străini care desfășurau activități lucrative fără forme legale sau se aflau în ședere ilegală, în urma unor acțiuni întreprinse la nivel național. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 800 000 de...
Biroul de presa al Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) precizeaza ca urmare a apritiei Legii nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 19 septembrie 2014 - noile cote ale contribuției de asigurări sociale sunt: -...
ITM Arad face cunoscut tuturor beneficiarilor lucrărilor de construcţii de pe teritoriul oraşelor şi judeţelor că, în conformitate cu prevederile HG 300/2006 actualizata, beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabila în următoarele situaţii: - a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de...
Va prezentam in continuare raspunsul oficial al DGFP Arges la intrebarea - Pentru indemnizaţiile administratorilor societăţilor comerciale se datorează contribuţii sociale ? Avand in vedere intrebarea de mai sus răspunsul oficial este - Indemnizaţiile administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor sunt venituri...
Contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, instituţii din sectorul bugetar, unităţi cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă) care folosesc bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, trebuie sa cunoasca urmatoarele informatii...
error: Conținutul este protejat !!