In cadrul art. 111 din Codul muncii, legea 53/2003 este stipulat ca “ Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare”. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48...
Avand in vedere ca in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 27 noiembrie 2015 - fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2196/05.11.2015 si al Institutului Naţional de Statistică nr. 513/13.11.2015 - privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor...
TINERII între 18-26 de ani dacă sunt elevi/ucenici/studenţi • xerocopie act de identitate • document (adeverinţă) din care să rezulte că au calitatea de elev sau student • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – Model C.A.S. TINERII cu vârsta de până la 26 de ani care provin...
Avand in vedere ca referitor la depunerea fişelor fiscale pentru anul 2010, de către sediile secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, s-au primit multe intrebari si pe blog si pe pagina de Facebook, iata o completare oficiala cu privire la acest subiect. Anuntul...
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala,caracteristici genetice,varsta,...
Pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost publicat un proiect de - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08 -...
Intrebare - 18.01.2013 Se datoreaza contribuţii sociale pentru veniturilor obtinute de o persoana fizica in baza contractelor de agent de asigurari? Raspuns Conform art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi...
Hotărârea Guvernului Romaniei numarul 1091/10.12.2014 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - text integral - in Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014, impune (ca de fiecare data) marirea salariului minim de la 01.01.2015, iar pentru a ne alinia prevederilor precizate mai sus trebuie sa...
Intrebare - Când se calculează, reţine şi plăteşte impozitul pe venit pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile ? Raspuns Conform Codului fiscal, pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile,...
Inspectoratul Teritorial de Muncă reaminteşte angajatorilor faptul că prima şi a doua zi de Rusalii precum și ziua de 1 iunie, sunt decretate prin lege ca zile libere nelucrătoare . În cazul în care agenţii economici nu se conformează acestor dispoziţii imperative sunt pasibili de amendă contravenţională de până...
Potrivit ministrului de resort, viziunea Ministerului Muncii merge, de acum înainte, pe linia de a nu îi mai susține pe cei care nu vor să muncească , deși au capacitatea de a o face și de a-i sprijini pe cei care doresc să aibă un loc de muncă, dar...
Potrivit reglementărilor legale în vigoare zilier poate fi o persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au...
Iata cateva precizari utile, lasate de prietenii nostrii contabili la comentarii, cu privire la articolul publicat de noi ieri - detalii aici - pe problema ca chiar daca ati depus Revisal 5.0.6 trebuie sa depuneti si Revisal 5.0.8 pana maine 15 decembrie 2011. Speram sa va fie de folos: 1....
In perioada martie – noiembrie 2018 se desfasoara Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii - “Campanie nationala privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare”. Obiectivele campaniei sunt: - cresterea...
A. După criteriul duratei, CONTRACTELE DE MUNCA pot fi : - contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeteminată (cele mai frecvent utilizate ) conform art 12 alin(1) din L53/2003. - contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată (prin excepţie de la primul tip). Excepţiile privind contractele de...
error: Conținutul este protejat !!