In Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata LEGEA nr. 147/23.07.2012 - pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care aduce o noua zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Este vorba de ziua de 30 noiembrie...
Va oferim in continuare un model oficial de decizie de incetare a suspendarii contractului inividual de munca, decizie care se intocmeste in momentul in care salariatul isi reia activitatea - si in care se vor mentiona situatiile potrivit carora, cauzele de suspendare a contractului individual de munca, inceteaza. Decizia...
Va redam in continuare instructiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, respectiv Anexa 2 din ORDINUL COMUN MS/CNAS NR. 233/125 DIN 14 MARTIE 2006 - pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare...
Important! - Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 angajatorii nu vor mai avea obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale. Această prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată. Angajatorii vor avea obligaţia de a...
Urmare a publicarii HG 500/2011 – text integral – angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele...
In confrmitate cu Art. 122 "Definiţia legală şi durata muncii de noapte" din Codul Muncii - text integral aici - munca prestată între orele 22:00 şi 06:00 este considerată muncă de noapte, iar programul de noapte trebuie notificat catre ITM. Compensarea muncii de noapte Potrivit Art. 123 din Codul Muncii,...
Beneficiarul-angajatorul care utilizează zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultură, vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie, au obligaţia: - să...
In confrmitate cu Art. 122 "Definiţia legală şi durata muncii de noapte" din Codul Muncii - text integral aici - munca prestată între orele 22:00 şi 06:00 este considerată muncă de noapte. Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul...
Multumita colegilor de pe grupul de contabilitate - contacafe_club - va propunem in continuare un model de Fisă de evaluare a activitătii ce contine o evaluare a dimensiunilor dupa criteriile: - Foarte bine, exceptional - Bine - Mediu, Satisfăcător - Slab - Foarte slab UPDATE 2017 - Formular de evaluare a performantelor profesionale...
Persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate - trebuie sa stie ca au obligaţia completării formularului 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate...
Scurt si la obiect, facem o recapitulare a articolelor cu privire la criteriile de evaluare a performantelor salariatilor, deoarece stim ca voi cautati asa ceva pe blogul nostru. Speram sa va fie de folos: - Ce trebuia facut urgent incepand cu 30.04.2011 – dupa ultimele modificari la Codul Muncii...
Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile...
Va prezentam in coninuare modelul de adeverinta tip de salariat pentru persoane angajate în conformitate cu prevederile Ordinului CNAS nr. 903/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare...
Urmare a aparitiei in anul ce a trecut a OMMFPS 1616/2011 – text integral – privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca – modelul oficial de CIM, prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003 a suferit o serie de modificari....
In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 128/22.02.2012 a fost publicat Ordinul comun al MMFPS si Presedinte INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin OMMFPS si Presedinte INS nr. 1832/856/2011 - text integral - iar noile ocupatii aduse le...
error: Conținutul este protejat !!