Dupa cum stiti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/24.01.2003 – privind Codul Muncii - text integral aici - la sfarsitul fiecarui an (deci si in 2016) trebuie realizata evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor ce fac parte din efectivul de personal al angajatorului (SRL/SA/PFA, etc.). Evaluarea se realizeaza pentru...
Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 0484 din 09 Iunie 2020, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 456 din 03 Iunie 2020 - pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1)...
Salariații part time sau cu plata în acord trebuie să depună până azi, 06 IANUARIE 2020, la fiecare angajator, câte o declarație pe propria răspundere că au obținut în DECEMBRIE 2019, în total, cel puțin 2.080 de lei brut. Atentie - este ultima luna in care facem...
Intrebare - Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice acordate de angajatori angajaților proprii în baza contractului de muncă sunt impozabile? Raspuns - Conform Codului fiscal, nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, contravaloarea serviciilor turistice acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum...
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., printre alte decrete, si următoarul decret - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. La alin. (1) al art. 139 sunt prevazute zilele de sarbatori legale -...
Va supunem atentiei, cu sprijinul colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - Ordinul comun (Institutul Naţional de Statistică/Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) - nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) - actualizat la 2020. Speram sa va fie...
Avand in vedere ca in Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 04 octombrie 2016 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 60/28.09.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, va supunem atentiei textul...
Ţinând cont de prevederile Legii 53/2003 (cu modificarile si completarile ulterioare): ART. 27 “ (1) O persoana poate fi angajată în munca numai în baza unui certificat medical, care constată faptul ca cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de...
Va supunem atentiei un material oficial elaborate de – ITM Bihor - referitor la solicitările informaţiilor conform bazei de date organizată la nivelul INSPECŢIEI MUNCII cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, respectiv Hotarârii Guvernului nr. 500/2011 privind întocmirea şi completarea...
Instrucțiunile proprii de SSM reprezintă documente interne ale întreprinderii/unității care se elaborează pentru a oferi informații privind desfășurarea unei activități și/sau a unei sarcini de muncă la un post de lucru/loc de muncă, în condiții de securitate și sănătate în muncă. - Obligaţia angajatorilor de a elabora instrucţiuni proprii...
Va informam ca, in cadrul INFORMAŢIEI DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 12 aprilie 2018, am observat azi si un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă. Acesta prevede urmatoarele : ART....
Potrivit art. 150 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează CAS pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin....
In conformitate cu prevederile Ordinului CNAS nr. 903/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de...
Salariații part time sau cu plata în acord trebuie să depună până azi, 05 OCTOMBRIE 2018, la fiecare angajator, câte o declarație pe propria răspundere că au obținut în SEPTEMBRIE 2018, în total, cel puțin 1.900 de lei brut. Asta doar dacă obțin venituri în baza mai multor contracte...
Inspectoratul Teritorial de Munca - transmite o informatie deosebit de importanta pentru toti angajatori indiferent de forma de proprietare, respectiv Decizia nr. 19/2019 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vigoare de la data de 12 iulie 2019. Astfel, prin...
error: Conținutul este protejat !!