Ca si in cazul fisei de evaluare pentru muncitori necalificati - detalii aici - am gasit zilele acestea pe internet un model extins de act aditional la ROI, pe problema criteriilor de evaluare a performantelor, dar si cu privire la procedura de evaluare. Modelul oferit in continuare poate fii...
La articolul 4 din HG 500/2011 - text integral - se prevede ca : (2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) - g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la...
Sindicatele şi patronatele au semnat, azi, Contractul colectiv de muncă la nivel naţional care prevede un salariu minim de 700 de lei şi o creştere a veniturilor pentru muncitorii calificaţi şi pentru maiştri, cei cu studii superioare rămânând la acelaşi nivel, de 1.200 de lei minimum. Se modifica insa...
Dupa cum am precizat si in articolele anterioare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276/20.04.2011, a fost publicată Legea nr. 52/2011 - text integral - privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, ale cărei prevederi le prezentăm mai jos - extrase dintr-un info oficial....
Desi nu a fost publicat in Monitorul Oficial (sau poate nu avem noi inca info despre publicare), Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1918 din 25.07.2011 - text integral - privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei,...
Dupa cum stiti deja de anul trecut, in Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata LEGEA nr. 147/23.07.2012 - text integral – pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Astfel, urmare a modificarii alineatului (1) al articolului 139 din...
„Încă nu s-a mutat (majorarea salariului minim pe economie - de la 1 decembrie la 1 ianuarie). Este o decizie în curs. Erau cele două date - 1 decembrie şi 1 ianuarie - şi se va lua o decizie în Guvern, în următoarele zile”, a afirmat Eugen Teodorovici, azi...
Inregistrările, respectiv notificările, pe care agenții de plasare forțe de muncă prevăzuți la art. 1^1 alin (3) din Legea 156/2000 au obligația să le efectueze, se realizează prin depunerea sau transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin poștă electronică a formularelor de înregistrare însoțite de documentele...
Si de aceasta data va informam ca, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei HOTARARARII GUVERNULUI ROMÂNIEI APROBATA VINERI (ce modifica salariul minim la 2.080 lei incepand cu 01.01.2019) - detalii aici - atunci este suficienta...
Conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 - text integral - privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor - examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 - model aici - şi fişa...
Inspecția Muncii a declanșat Campania Națională de control a celor ce desfășoară activități ocazionale cu zilieri, în scop preventiv, a aplicat 91% avertismente și va dezvolta o aplicație electronică pentru micșorarea birocrației . Inspecţia Muncii a declanșat acțiuni de control în cadrul unei campanii la nivel național, prin inspectoratele...
Dupa cum stiti, OMMFPS 1616/2011 – text integral – privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca – a adus o serie de modificari modelului oficial de CIM, prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003. In esenta s-a realizat o actualizare...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea - D112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1209/2018, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor...
Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale...
Dupa cum stiti deja, incepand cu 01.01.2019, sunt anumite situatii cand este dificil sa stabilesti cat din CA (doar din facturile emise) este aferent constructii si cat restul. Colegul nostru - Denes Endre - a redactat un model de situatie (tabel), ce trebuie trimis la client, pe care apoi...
error: Conținutul este protejat !!