1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie. 2. Subventia : Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in...
1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza pe o perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant. Prin absolvent se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii in conditiile legii, intr-una din institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau...
In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 596/23.08.2010, a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.112/13.08.2010, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea al anului 2010. Conform acestui act normativ valoarea nominală a unui tichet de masă...
Precizari importante: - sa nu de depseasca 3 luni pe an de somaj tehnic pentru fiecare din angajati - nu este obligatoriu ca toti angajatii sa intre in somaj tehnic, acestia putand intra pe rand Procedura pt somaj tehnic este urmatoarea: - se face o decizie in care se precizeaza perioada de...
Multi sunt familiarizati cu monografia cu privire la salarii, insa postez acest lucru si pentru cei care cauta detalii despre asa ceva. Astept si comentarii cu privire la corectii la aceasta. 641 = 421 - cu suma salariilor brute (fondul de salarii din luna) 421 = 4372 - cu 0,5% aplicat la suma salariilor...
Conform Ordinului 430 din 11 mai 2010, Articolul 1, paragraful 25, punctul (6) - Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maxim 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca,...
Incepand cu luna Mai 2010 a fost modificata legislatia privind modul de eliberare, raportare si plata al concediilor medicale conform (dupa cum am specificat si aici - link) : - OUG 36/2010, publicata in MO 268/26.04.2010 - Ordinul 430/2010 publicat in MO 312/12.05.2010 (norme de aplicare) MODEL LISTA CU...
Iata o actualizare la data actuala a cotelor de contributii de asigurari de sanatate valabile: - Persoane care desfasoara activitatati independente - 5,5 % (cota cass) - Persoane care realizeaza venituri din agricultura supuse impozitului pe venit si venituri din silvicultura - 5,5 % (cota cass) - Persoane cu venituri din chirii,...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale – nivelul...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 - privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale -...
Cand se merge cu contractul la ITM, dosarul cuprinde: - 3 exemplare contract individual de munca completate (1 exemplar pentru ITM, 1 exemplar pentru salariat, 1 exemplar pentru angajator) - Cerere de angajare aprobata de angajatorul care inregistreaza contractul - Carnet de munca sau declaratie pe propria raspundere unde e carnetul...
La sediul firmei, dosarul angajatului trebuie pastrat in dosar cu sina separat de ceilalti salariati, si trebuie sa contina: - Contractul individual de munca - Fisa postului - Fisa medicala de la cabinet medicina muncii - Curriculum vitae - Copii diplome de studiu si acte de calificare - Copie livret militar (daca e cazul) -...
În conformitate cu dispoziţiile: - Legii nr. 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010, şi - Legii nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010, sunt: Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate: - 5,5 % pentru...
error: Conținutul este protejat !!