Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. Pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul...
Pe pagina oficiala a MFP se precizeaza ca - in Monitorul Oficial al României nr. 483 din 7 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2234/29 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici. În conformitate cu prevederile art....
In Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 433/21.06.2011, a fost publicată Legea nr. 126/20.06.2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin care a fost modificată modalitatea de plată a impozitului pe venitul...
Va prezentam in continuare un raspuns oficial ANAF cu privire la condiţiile in care bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt documente care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor (având în vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, si prevederile OMFP nr.293/2006 şi OMFP nr.1714/2005). Precizarile...
Potrivit art. 23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor internaţionale de dezvoltare şi a organizaţilor similare, instituţiilor de credit române sau străine, instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor juridice care acordă credite...
Ca urmare a modificării şi completării Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente - persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de...
Va prezentam in continuare un model de cerere de desemnare reprezentant fiscal, model oferit de colegii nostrii contabili de pe contacafe_club - link grup aici - testat de acestia in aceasta privinta. Speram sa va fie de folos. PENTRU MODELUL DE CERERE - CLICK AICI
Cand ai tastat un bon fiscal gresit ,intocmeste o factura de stornare ca se completeaza astfel: 1.Cumparator-Numele clientului la care s-a intimplat eroarea.(BI, adresa etc.) 2.La produs:scrie STORNAT BON FISCAL NR....... 3.La vaolarea scrie valoarea bonului fara TVA 4.La TVA scrie TVA-ul bonului gresit 5.La total scrie valoarea totala a bonului 6.La delegat completeaza...
In conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 - text integral, la punctul 234 subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. Conform punctului 236...
Dobânzi de întârziere Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de...
Prezentam în sinteză, contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, principalele reglementări în vigoare referitoare la corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau alte documente care ţin loc de facturi, prevăzute la art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare. Definiţie Documentul...
Prin OMFP nr. 2869/2010 - text integral - publicat în M.O. nr. 882/ 2010 au fost aduse urmatoarele modificari si completari: 1. OMFP nr. 3512/2008 - text integral - privind documentele financiar-contabile a fost completat cu art. 141 - 143, referitor la înregistratea în contabilitate a operatiunilor economico-financiare, astfel: REGULA...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, in ceea ce priveste si situatiile financiare anuale, pe care le...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, in ceea ce priveste statutul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venitur, pe...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 - text integral - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, in ceea ce priveste organizarea şi conducerea contabilităţii, pe care le puteti lectura in continuare. ...
error: Conținutul este protejat !!