Postate de un coleg contabil pe grupul contacafe_club si semnalizate pe pagina de Facebook a blogului - link. Mentionam faptul ca trebuie sa deveniti membri ai grupului inainte de a le descarca. CARTILE SE GASESC AICI (IN NUMAR DE 4) - CLICK AICI PS - nu uitati sa dati "Like...
Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol. Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate...
De pe grupul - consultant_fiscal - am aflat si noi ca exista o circulara a MFP care explica tratamentul fiscal in cazul despagubirilor. Astfel, cheltuiala cu reparatia este deductibila iar venitul din despagubire este venit impozabil. In continuare aveti si circulara in cauza, spre lecturare si descarcare pe PC,...
Va prezentam mai jos instructiunile metodologice oficiale pntru agentii economici care participa la actiunea de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta. In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 77 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si cu Hotararea Guvernului nr. 685/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice privind...
În înțelesul prezentelor reglementări in vigoare, controlul intern al entității vizează asigurarea: - conformității cu legislația în vigoare; - aplicării deciziilor luate de conducerea entității; - bunei funcționări a activității interne a entității; - fiabilității informațiilor financiare; - eficacității operațiunilor entității; - utilizării eficiente a resurselor; - prevenirii și controlul riscurilor de a nu se...
Cu sprijinul membrilor de pe grupul "contacafe_club" reusim sa va punem la dispozitie 3 modele de documente ce trebuie intocmite in momentul in care s-a "batut" gresit in casa de marcat fiscala o anumita suma. Acestea sunt recomandate a fi intocmite pentru a nu avea probleme in momentul unui...
In continuarea postului de ieri cu privire la fuziune - link - azi va oferim doua modele pentru dosarul ce trebuie depus. Speram sa va fie de folos. Model declaratie administratori - click aici Model hotarare AGA - click aici Modele oferite de - http://groups.yahoo.com/group/ContabilExpertClub
Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor se auditează de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) îşi exprimă, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului...
Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor...
Am extras din anexa la OMFP 3055/2009 - link - publicata in MO 766 bis, noul Plan de Conturi, care contine o serie de conturi noi fata de cel de pana acum - link. Planul este prezentat in acest articol (la baza lui) si contine explicatii utile cu privire la...
Desi am mai publicat un articol in legatura cu acest ordin - link - iata mai jos varianta integrala a anexei la OMPF 3055/2009. Pentru textul in format PDF - click aici Sursa - http://www.ceccarsibiu.ro/
O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor dacă această entitate, denumită în continuare societate-mamă, este organizată într-unul din tipurile menţionate la pct. 12 din reglementările prevazute in Ordinul 3055/2009, face parte dintr-un grup de entităţi şi îndeplineşte una din următoarele condiţii (punctul...
In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul finantelor publice emite...
error: Conținutul este protejat !!