Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor se auditează de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) îşi exprimă, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului...
Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor...
Am extras din anexa la OMFP 3055/2009 - link - publicata in MO 766 bis, noul Plan de Conturi, care contine o serie de conturi noi fata de cel de pana acum - link. Planul este prezentat in acest articol (la baza lui) si contine explicatii utile cu privire la...
Desi am mai publicat un articol in legatura cu acest ordin - link - iata mai jos varianta integrala a anexei la OMPF 3055/2009. Pentru textul in format PDF - click aici Sursa - http://www.ceccarsibiu.ro/
O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor dacă această entitate, denumită în continuare societate-mamă, este organizată într-unul din tipurile menţionate la pct. 12 din reglementările prevazute in Ordinul 3055/2009, face parte dintr-un grup de entităţi şi îndeplineşte una din următoarele condiţii (punctul...
In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul finantelor publice emite...
error: Conținutul este protejat !!