Documentul care ţine loc de factură este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu obligaţiile impuse de un acord sau tratat la care România este parte, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF. Modalităţi de...
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73/30.01.2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.t 74/2012 - text integral - pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice ale cărui prevederi cu privire la stabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din...
Avem mai multe cazuri, in functie de rezultatul inregistrat de contribuabil, adica profit sau pierdere, pentru anul fiscal incheiat la 31.12.2011, deci in concluzie trebuie facute urmatoarele articole contabile: - Daca in debitul contului 121 avem pierdere pe anul 2011 in valoare de 10.000 ron, atunci facem inregistrarile...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act...
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, respectiv: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi...
Pe site-ul oficial al Ministerului de Finante a fost publicat un ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011 - text integral aici - al carui continut vi-l oferim in continuare. Speram sa va fie de folos. http://event.2parale.ro/ad_group/58cbe7722_1af05c935.js PENTRU A DESCARCA...
Va supunem atentiei in continuare un material util elaborat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - link - si Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri, cu privire la operatiunile de soldare. Speram sa va fie de folos, mai ales ca in perioada urmatoare multi o...
Reglementările contabile sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în...
1. Pentru neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate, de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie, neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei...
Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale au următoarele obligaţii: - să afişeze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita şi de a păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare...
Referitor la ajustarea TVA în cazul transferului de active / unor operaţiuni de leasing, va oferim in continuare un info util in ceea ce priveste declararea şi plata sumelor rezultate din ajustare. Obligativitatea ajustării TVA, depunerea formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în...
Au obligaţia de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie. Important! - Prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se...
Va prezentam in continuare precizari importante cu privire la limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul profitului impozabil, in conformitate cu art. 21 alin. (3) din Codul fiscal si pct. 33, 331 si 35 din H.G. nr. 44/2004. Lit. a) - CHELTUIELI DE PROTOCOL în limita...
Va propunem in continuare un exemplu de monografie contabila de aplicat in cazul utilizarii voucher-elor, exemplu oferit de colegii contabili de pe - contacafe_club - carora le multumim pentru ajutor. Practic e un exemplu pentru o firma care vinde vouchere: -inregistrare facura de intermediere: % ...
Principalele modificări aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală cu aplicabilitate de la 1 octombrie a.c., stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei...
error: Conținutul este protejat !!