Dupa cum stiti, din articolul nostru de ieri, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 - text integral - privind reglementarea unor măsuri fiscale, iar in cele ce urmeaza, prezentăm (in sinteza oficiala) modificările şi completările aduse Codului de...
Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mijlocul fix amortizabil pentru care cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătățirii acestuia se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii, este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ...
ANAF atenţionează contribuabilii că nedepunerea declaraţiilor fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile Codului de prcedură fiscală . IMPUNEREA DIN OFICIU În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127/8.03.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 - text integral - pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene. În documentarul de mai jos, va prezentam, în sinteză oficiala, principalele modificări şi completări care au...
Au obligaţia de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie. Important! Prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele...
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiunea 7 din anexa la OMFP 3055, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce...
Va propunem in continuare, pentru cei care au nevoie, documentul postat de noi in 2011 (22 de pagini), fisier ce contine un exemplu de manual de politici contabile, oferit de colegii de pe contacafe_club, carora le multumim din nou pentru ajutor. Manualul privind politicile contabile reprezintă un document...
Va prezentam, intr-un info oficial, procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, actualizată cu modificările aduse de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 393/27.03.2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182/02.04.2013, a fost publicată Legea nr. 72/2013 - text integral - privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante care intră...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182/02.04.2013, a fost publicată Legea nr. 72/2013 - text integral - privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante care intră...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182/02.04.2013, a fost publicată Legea nr. 72/2013 - text integral - privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante care intră...
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 54/23.01.2013, a fost modificat regimul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane. Astfel, începând...
Va supunem atentiei in prezentarea de mai jos, un material elaborat de DGFP Brasov, cu privire la modificarile aduse Normelor metodologice ale Codului fiscal de HG nr.84/2013 - text integral - incepand cu 14.03.2013, asupra Titlului III "Impozit pe venit" (tabel comparativ). Speram sa va fie de folos. NU UITATI...
Începând cu data de 14.03.2013 prin H.G. nr. 84/06.03.2013 pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în M.O. nr. 136/14.03.2013, se modifica prevederile pct. 46.(3) din normele aprobate prin H.G. nr. 44/2004 în sensul ca pentru achizitiile de bunuri si servicii...
În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.136, Hotărârea Guvernului nr.84/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. Una dintre modificările legislative în domeniul TVA instituite...
error: Conținutul este protejat !!