Va prezentam in continuare un material oficial cu privire la impozitarea la salariat /deductibilitatea la calculul profitului impozabil a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detaasrii în alta localitate, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice. Astfel, incepând cu 1 februarie 2013, indemnizatia...
Va prezentam in cele ce urmeaza un material elaborat de - DGFP Brasov - cu privire la obligatiile ce le au asocierile dintre persoanele juridice strine si asocierile dintre persoanele juridice strine si persoane fizice nerezidente care desfoara activitate în România într-o asociere cu sau fara personalitate juridica. Speram...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, OG ce a adus modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, pe...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36/16.01.2013, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 - text integral - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente...
Dupa cum am spus si in anii trecuti, avem mai multe cazuri la sfarsit de an, in functie de rezultatul inregistrat de contribuabil, adica profit sau pierdere, pentru anul fiscal incheiat la 31.12.2012. Astfel, trebuie facute urmatoarele articole contabile: - Daca in debitul contului 121 avem pierdere pe...
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată - text integral - respectiv: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2012 (comunicat de BNR la 28.12.2012) este de – 4,4291 lei pentru un euro – curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2012, dar si la intocmirea bilanturior. Mentiune - cursul valabil...
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 857 din 18.12.2012 a fost publicat OMFP nr. 1690/12.12.2012 - prin care au fost modificate Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 - text integral - iar in continuare...
Potrivit referatului de aprobare postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, În proiectul de ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă s-au avut în vedere următoarele: - precizarea categoriilor de persoane care aplică contabilitatea în partidă simplă, potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, au fost introduse în categoria...
Intr-un articol postat anterior am detaliat via unui info oficial procedura privind inregistrarea punctului de lucru cu minim 5 salariaţi (cu atribuire de cod fiscal), insa inregistrarea unui punct de lucru la Ministerul Finantelor Publice se poate face si fara atribuire de cod fiscal, in cazul in care punctul...
Documente necesare la inregistrarea ca şi platitori de venituri din salarii: - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - formular 070, - 2 exemplare (se pun la dispoziţie gratuit de catre organul fiscal sau se...
Înregistrarea punctului de lucru cu minim 5 salariaţi se face în cazul în care sediul principal este pe raza unui organ fiscal diferit decat punctul de lucru care se inregistrează, conform arondării teritoriale . Documente necesare inrefgistrare: - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare- formular 060,...
În contextul modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu aplicabilitate...
Va oferim in cele ce urmeaza un material elaborat de Revista Finante Publice si Contabilitate si postat pe site-ul MFP - link oficial - cu privire la planul de conturi general pentru instituţiile publice . Materialul face o recapitulare a continutului planului de conturi pentru institutii (avand in vedere...
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 687/04.10.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286/01.10.2012 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar in continuare va prezentam textul integral...
error: Conținutul este protejat !!