Archive for the ‘Reglementari contabile’ Category

15 dec.
2010

Comments (0)

admin

Noi criterii de selectie a contribuabililor – incepand cu data de 01 ianuarie 2011

Criteriile noi pentru marii contribuabili au fost stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/8 decembrie 2010. Read the rest of this entry »

09 dec.
2010

Comments (0)

admin

MFP vrea modificarea si completarea OMFP 3055/2009 (proiect in dezbatere)

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un proiect Ordin al Ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, practic a OMFP 3055/2009 – text integral – materialul supus dezbaterii fiind atasat acolo în data de 08.12.2010. Read the rest of this entry »

07 dec.
2010

Comments (2)

admin

Carti de contabilitate

Postate de un coleg contabil pe grupul contacafe_club si semnalizate pe pagina de Facebook a blogului – link. Mentionam faptul ca trebuie sa deveniti membri ai grupului inainte de a le descarca. Read the rest of this entry »

29 nov.
2010

Comments (1)

admin

Generalitati si definitii in cazul declararii si platii TVA la transferul de active

Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol. Read the rest of this entry »

19 nov.
2010

Comments (0)

admin

Despagubirile (tratamentul fiscal aplicabil) – circulara MFP

De pe grupul – consultant_fiscal – am aflat si noi ca exista o circulara a MFP care explica tratamentul fiscal in cazul despagubirilor. Astfel, cheltuiala cu reparatia este deductibila iar venitul din despagubire este venit impozabil. Read the rest of this entry »

17 nov.
2010

Comments (0)

admin

Compensarea datoriilor nerambursate la scadenta (instructiuni utile)

Va prezentam mai jos instructiunile metodologice oficiale pntru agentii economici care participa la actiunea de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta. Read the rest of this entry »

26 iul.
2010

Comments (0)

admin

Controlul intern (info util)

În înțelesul prezentelor reglementări in vigoare, controlul intern al entității vizează asigurarea:
– conformității cu legislația în vigoare;
– aplicării deciziilor luate de conducerea entității;
– bunei funcționări a activității interne a entității; Read the rest of this entry »

22 iun.
2010

Comments (3)

admin

Ce trebuie facut in cazul in care s-a gresit tastarea la casa de marcat – model documente

Cu sprijinul membrilor de pe grupul “contacafe_club” reusim sa va punem la dispozitie 3 modele de documente ce trebuie intocmite in momentul in care s-a “batut” gresit in casa de marcat fiscala o anumita suma. Read the rest of this entry »

16 iun.
2010

Comments (0)

admin

Model declaratie administratori si model hotarare AGA in cazul unei fuziuni

In continuarea postului de ieri cu privire la fuziune – link – azi va oferim doua modele pentru dosarul ce trebuie depus. Speram sa va fie de folos. Read the rest of this entry »

18 dec.
2009

Comments (0)

admin

Auditarea situatiilor financiare anuale consolidate

Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor se auditează de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) îşi exprimă, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.

Raportul auditorilor statutari cuprinde: Read the rest of this entry »

09 dec.
2009

Comments (0)

admin

Raportul consolidat al administratorilor – conform ordinului 3055/2009

Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.

Revizuirea este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea afacerilor. În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia financiară, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacă este cazul, indicatori nefinanciari – cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi. Read the rest of this entry »

04 dec.
2009

Comments (9)

admin

Planul de conturi valabil 2010 – conform cu modificarile aduse de OMFP 3055/2009

Am extras din anexa la OMFP 3055/2009 – link – publicata in MO 766 bis, noul Plan de Conturi, care contine o serie de conturi noi fata de cel de pana acum – link.
Planul este prezentat in acest articol (la baza lui) si contine explicatii utile cu privire la cateva conturi.

PENTRU A DESCARCA PLANUL DE CONTURI 2010 CLICK AICI

ALTE RESURSE:
– PLAN CONTURI ONG – CLICK AICI
– PLAN CONTURI INSTITUTII PUBLICE – CLICK AICI

Nu uitati si de inscrierea la newsletterul nostru.

Tot ce trebuie sa faceti este sa introduceti adresa de e-mail in partea dreapta (formularul in imaginea de mai jos), si sa dati click pe “Subscribe”.

03 dec.
2009

Comments (11)

admin

Anexa la Ordinul MFP 3055/2009 – din MO 766 Bis

Desi am mai publicat un articol in legatura cu acest ordin – link – iata mai jos varianta integrala a anexei la OMPF 3055/2009. Read the rest of this entry »

27 nov.
2009

Comments (0)

admin

Conditii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate (conform ordin 3055)

O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor dacă această entitate, denumită în continuare societate-mamă, este organizată într-unul din tipurile menţionate la pct. 12 din reglementările prevazute in Ordinul 3055/2009, face parte dintr-un grup de entităţi şi îndeplineşte una din următoarele condiţii (punctul 3):

a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială; Read the rest of this entry »

21 nov.
2009

Comments (12)

admin

Ordin 3055/2009 – aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (inclusiv anexa)

In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!