Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici - a fost publicat in data de 28.05.2010 pe site-ul mfinante.ro. Textul il puteti citi in acest articol, sau il puteti lua de pe site-ul oficial - link -...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat în data de 15.06.2016 un proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici - prin care se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 să se aplice ...
Va prezentam in continuare un material util elaborat de DGFP Brasov. Speram sa va fie de folos. Spor la lectura. sediu secundarhttp://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=1310983518obligatii20sedii20secundare20iulie202011-lwp-110726073330-phpapp02&stripped_title=sediu-secundar&userName=contacafeView more documents from Contabil Pe Net.
Cum am precizat si ieri, ne-am propus ca in fiecare zi sa va reamintim de termenul de depunere al bilantului la 30.06.2013, ca fiti bine informati cu privire la prevederile ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 1013/18.07.2013 – text integral - publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie...
In data de - 13.08.2015 - a fost actualizat pe site-ul ANAF - S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 773/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 509/2015. Sistemul de raportare contabilă la...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de ANAF in urma unei sesiuni de asistență și îndrumare online, ce contine intrebari si raspunsuri cu privire la modalitățile de stingere a obligațiilor fiscale - prin plată sau compensare. Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI...
Va supunem atentiei un material informativ elaborat de - DGRFP Brasov - ce prezinta un tabel comparativ pentru pct. 9 alineatele (2)- (4) si pct. 10 alineatele (2) si (3) din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, urmare a modificarilor...
Dupa cum stiti deja,ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 916/21.06.2016 - text integral - pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici - in Monitorul Oficial nr. 499/05.07.2016 , specifica si cine poate semna aceste raportari. Astfel, din ANEXA "SISTEMUL de raportare contabila la 30...
Revenim (ca si in anii trecuti), cu precizarea ca la articolul cu privire la cum depunem si unde depunem online raportarea contabila la 30.06.2014 (pe e-guvernare.ro) – detalii articol aici – am uitat sa specificam si locatia unde se poate verifica starea bilantului (raportarii contabile semestriale) depus/e online...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar generarii - S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (microentităti, entităti mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităti de interes public) aprobat prin OMFP nr. 916/2016, publicat în Monitorul...
Contribuabilii care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro că au obligaţia depunerii până cel mai târziu marţi, 16 august a.c., inclusiv, a raportărilor contabile la 30 iunie a.c. Obligaţia este reglementată de prevederile Legii contabilităţii nr....
Ordinul Băncii Naţionale a României (BNR) nr. 7/2011 a adus modificări şi completări Ordinului BNR nr. 8/2010 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pe care le puteti lectura în continuare. Sistemul de...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un - Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - prin care se intentioneaza o serie de modificari interesante....
Pe site-ul oficial al ANAF au fost publicate: - S1028-S1029 - Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 84/27.06.2012 al C.N.V.M. de aprobare a Instrucţiunii nr. 3/2012 emise de C.N.V.M., publicat...
S1027 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/16.07.2014, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 540/21.07.2014, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă...
error: Conținutul este protejat !!