In MO 483/07.07.2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 2234/29.06.2011 - pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici. Va prezentam in continuare si textul integral al acestuia. SPERAM SA VA FIE DE FOLOS. PENTRU A DESCARCA ORDINUL - CLICK AICI ...
Prin OMFP nr. 2869/2010 - text integral - publicat în M.O. nr. 882/ 2010 au fost aduse urmatoarele modificari si completari: 1. OMFP nr. 3512/2008 - text integral - privind documentele financiar-contabile a fost completat cu art. 141 - 143, referitor la înregistratea în contabilitate a operatiunilor economico-financiare, astfel: REGULA...
Azi, vineri 13.08.2010 – este termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile la 30.06.2010. Lecturari pe linku-rile urmatoare articole in acest sens. In acest scop, va recomandam urmatoarele articole: - Continut dosar ce trebuie depus la MFP in contul bilantului la 30.06 – link - Model “declaratie inactivitate” - pentru firmele...
ATENTIE MARE - cu privire la data de vineri 13.08.2010 - deoarece nedepunerea raportarilor contabile se sanctioneaza: - cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare; - cu amenda de...
Intrucat termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2010 este data de 13.08.2010, facem o recapitulare a articolelor ce trebuie avute in vedere in acest sens. Acestea sunt: - Continut dosar ce trebuie depus la MFP in contul bilantului la 30.06 - link - Model "declaratie inactivitate" - pentru firmele...
Asa cum am precizat si in momentul aparitiei proiectului de ordin cu privire la raportarea contabila la 30.06.2010 - link - termenul limita pentru depunerea acestora este data de 13.08.2010. Deci mare atentie la termen, deoarece amenzile - cum am precizat si aici - pentru nedepunere sunt urmatoarele: -...
Potrivit OMFP 1879/2010 - link - raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează si se semneaza de catre: - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită...
Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor de inactivitate sau de situatie in lichidare, după caz, pana la data de 13.08.2010, se sancţionează: - cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între...
Firmele care se afla in lichidare, nu depun raportările contabile la 30 iunie 2010 conform dosarului precizat aici - link, dar trebuie sa depuna o declaraţie din care sa reiese ca respectivul operator economic se află în curs de lichidare. Acestea se vor depune până cel mai târziu -...
Asa cum am precizat si intr-un articol urmator - link - din componenta dosarului ce trebuie depus la MFP in contul raportarii contabile la 30.06.2010 face parte si adresa de inaintare. Dupa cum am vazut pana acum, in unele judete se cere iar in altele nu. Din considerentul ca...
Raportările contabile la 30 iunie 2010 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, direct la registratură sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. Dosarul raportărilor contabile la 30 iunie 2010 vor cuprinde următoarele formulare: - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) - listata, semnata...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30/06/2010 conform OMFP nr. 1879 din 22/06/2010 a fost actualizata în 09/07/2010 – vers.1.0.0. Cauza modificarii aplicatiei a fost – corectie preluare date din balanta. Pentru aplicatia actualizata...
Corelatiile in cadrul formularelor din situatiile financiare la 30.06.2010 sunt urmatoarele: SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10) Rd. 04 = rd. 01 la 03 ...
Societatile comerciale (persoanele juridice) care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2010, nu au obligatia, potrivit legii, de a intocmi raportari contabile la 30 iunie 2010, urmând sa depuna în acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii/administrarii...
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2010 la unităţile fiscale teritoriale ale Ministrului Finanţelor Publice (MFP), în raza cărora sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. Raportările contabile se compun din...
error: Conținutul este protejat !!