Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial de joi (MO 688/2015) s-a publicat noul Cod fiscal pe care il vom cunoaste de acum inainte drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In mod sintetic, in noul Cod fiscal remarcam: - reducerea taxei pe valoarea adaugata, cota generala la 20%, insotita...
Multumita colegilor de pe - Contabili pe Facebook - va supunem atentiei un model de decizie pentru alocarea unui autovehicul, EXCLUSIV în scopul realizării obiectului de activitate pentru care societatea a fost înființată. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA MODELUL DE DECIZIE - CLICK AICI
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 445/22.06.2015 a aparut Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1301/08.06.2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit....
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii D 200 - Declaraţie privind veniturile realizate din România (pentru anul de raportare 2014) - conform OPANAF 3883/ 24.12.2013. Fisierul este actualizat in 11.02.2015. PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT OFICIAL (ANAF) - NECESAR PENTRU GENERARE D 200 -...
Va supunem atentiei un material informativ - elaborat de DGRFP Brasov - ce isi propune sa aminteasca contribuabililor ultimele modificări ale Codului fiscal la Titlul III "Impozitul pe venit", modificari aduse de O.G. nr. 4/2015. Materialul este organizat sub forma de tabel comparativ. Speram sa va fie de folos. NU...
In conformitate cu art. 21 alin. (3) din Codul fiscal si pct. 33, 33 (indice 1) si 35 din H.G. nr. 44/2004, acestea sunt: - Lit. a) CHELTUIELI DE PROTOCOL în limita de 2% Baza de calcul la care se aplica cota de 2% = Total venituri –...
Va supunem atentiei un material oficial elaborat de - AJFP Arges - referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2014 si depunerea formularului 101 (pentru 2014). Speram sa va fie de folos. Multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. UTILE: - Declararea și plata impozitului pe profit aferent anului 2014...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de AJFP Arges - cu privire la completarea formularelor pentru D 100 si D 101, urmare a aparitiei ORDINULUI AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ - text aici - nr. 4024/23.12.2014. Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru posibiltiatea...
Sa supunem atentiei un material oficial - elaborat de DGRFP Brasov - ce trezinta sub forma de tabel comparativ modificarile aduse Codului fiscal de OUG nr. 92/2014, pentru Titlul III "Impozitul pe venit" . Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. NU UITATI SA DATI...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de DGRFP Brasov, cu privire la declararea și plata impozitului pe profit aferent anului 2014. Speram sa va fie de folos. Contribuabilii vor depune declaratia anuala privind impozitul pe profit pentru anul 2014 (formular 101) si vor plati impozitul datorat pâna cel...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat DGRFP Brasov, cu privire la modificările legislative aduse de OUG nr. 80/2014 la Titlul III "Impozitul pe venit" și la Titlul IX "Contribuții sociale obligatorii" – material organizat sub forma unui tabel comparativ. Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA...
Reamintim persoanelor fizice nerezidente că începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor au calitatea de contribuabili ai sistemului de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform...
Intrebare Care este tratamentul fiscal al valorii ramase neamortizate a investitiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate, concesionate sau luate in locatie de gestiune, in situatia in care contractele se reziliaza inainte de termen? Raspuns In conformitate cu prevederile art.24 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile...
Intrebare - 30.07.2013 Care este tratam. fiscal aplicabil veniturilor realizate de asociatiile de proprietari din închirierea spaţiilor deţinute de asociaţie? Raspuns Potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) lit h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit asociaţiile de...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal – bugetare. În ordonanta mentionată, se introduc prevederi speciale privind restituirea creantelor fiscale colectate...
error: Conținutul este protejat !!