Avand la baza - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va supunem atentiei in cele ce urmeaza, actualizat la luna octombrie 2019, informatii...
Va supunem atentiei, Circulara nr. 711265/03.02.2017, emisa in vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitor la cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane prevăzute de Titlul III -Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv Titlul VII -Taxa...
Va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii cu privire la impozitarea veniturilor din valorificarea drepturilor de creanţă dobândit ca urmare a restituirii imobilelor preluate in mod abuziv in...
Declaratia de înregistrare fiscală/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere - sau Formular 070 (OMFP 262/2007) - se completează si se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii...
Dupa cum stiti deja, începând cu 01.02.2013, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, veniturile din silvicultură şi piscicultură fac parte din categoria veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art....
Referitor la modificarile Codului fiscal care au intrat în vigoare de la data de 01.07.2012 cu privire la acordarea deductibilitatii limitate în sensul : - impozitului pe profit, impozitului pe venit în cota de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate, - taxei pe valoarea adaugata în cota de 50%...
Atenție - In cazul descărcării de gestiune la vânzarea/casarea mijloacele de transport cu deductibilitate limitată la deducerea amortizării la punctul 27 din NM de aplicare a Codului Fiscal se prevede limitarea valorii deductibile fiscal la 1.500 lei înmulțită cu numărul de luni rămase de amortizat. Astfel că, indiferent de...
Incepând cu 14 mai 2010, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 76/2010 - link, prin care a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307/2010, ale cărei...
Va supunem atentiei un material oficial, de 3 de pagini, elaborat de - DGRFP Brasov - ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL II - IMPOZITUL PE PROFIT, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Speram sa va...
Va reamintim că, prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 310/29.05.2013, au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice...
Contribuabilii care beneficiază de scutire la plata impozitului pe profit, prevăzuţi la art. 15 din Codul Fiscal, sunt: 1. Trezoreria Statului; 2. instituţiile publice. Instituţiile publice sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru fondurile publice, pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele...
Recent, pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal - mai exact în data de 23 decembrie 2019 - motiv pentru care va relatam in cele ce urmeaza printipalele modificari vizate pentru 2020. A. Titlul II-Impozitul...
Ca urmare a încetarii suspendarii prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, începând cu 1 ianuarie 2014 exista obligatia certificarii de catre un consultant fiscal, în conditiile legii a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, respectiv formularului 101 - “Declaratie privind impozitul pe profit”, cu...
Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, trebuie sa stie că, începând cu 1 octombrie 2012, pierderile fiscale înregistrate de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca urmare a unei operaţiuni de fuziune, divizare sau desprindere a unei părţi din patrimoniu se pot recupera de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către...
Va prezentam mai jos un exemplu cu privire la calcularea impozitului pe profit pe anul 2010, in conformitate cu pct.11.8 din HG. NR.44/2004 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003. Un contribuabil inregistreaza la data de 31.12.2009 venituri totale anuale in suma de 250.000...
error: Conținutul este protejat !!