Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, efectuează în perioada 03.01.2017-31.01.2017, o operațiune de identificare și avertizare a agenților economici asupra consecințelor nedepunerii, până la data de 15.02.2017, a cererilor pentru obținerea noilor atestate pentru comercializare și distributie în sistem angro/en detail de produse energetice, băuturi...
Termenul de depunere a bilantului la data de 31.12.2009, pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, edte de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Deci, aveti grija la termen. Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situatiile financiare conform OMEF nr.1969/2007,...
Guvernul a modificat în şedinţa de ieri prevederile legale privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, astfel încât să corespundă realităţilor economice, tehnice şi conceptuale în domeniu. „Actul normativ vizează, în esenţă, două aspecte: actualizarea taxelor percepute, care erau nemodificate din anul 2000 şi reducerea evaziunii fiscale în acest domeniu...
Termenul pentru depunerea D 201 este 17 Mai 2010 deoarece data de 15.04 cade sambata. Detalii cu privire la completare gasiti aici - link Model D 201 - click aici Nedepunerea declaraţiei privind veniturile din străinătate - de către persoanele fizice care au aceasta obligatie - constituie contravenţie şi se sancţionează cu...
Pe aite-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 14.04.2014) un Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare , din a carui nota de fundamentare...
1. Legea nr. 125/23.09.2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 700/24.09.2014, intră în vigoare la data de 01.10.2014. 2. Legea prevede, pe de o parte, scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, indemnizaţii sociale pentru pensionari...
Pe site-ul oficial ANAF a fost publicat - proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Pentru cei interesati iata...
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 4 mai 2011, decizia de autorizare a României de a aplica taxarea inversă pentru domeniile cu risc crescut de fraudă. Faţă de solicitarea României de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (TVA), Comisia Europeană a adoptat...
Pe site-ul ANAF a fost publicat - Ordinul pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privindlivrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul...
Pentru cei ce nu le-au parcurs, iata ce avem de facut pana pe 26.10.2009: - Situatii cu termen de depunere 25.10.2009 – link - Declaratii fiscale obligatorii cu termen de depunere 25.10.2009 - link - Cum calculam si inregistram impozitul forfetar la 30.09.2009 - link - Cuantum impozit minim (forfetar) – pe luni...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un nou Proiect de Ordin al preşedintelui ANAF privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii. Proiectul de ordin propune: - introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,...
Cu aceasta aplicatie se vor putea receptiona automat recipisele emise dupa 01.11.2012, pentru toate CUI-urile pentru care utilizatorul (posesorul de certificat digital) are drept de reprezentare, fara a fi necesara introducerea in prealabil a elementelor de identificare a documentului (index+CUI). MFP informeaza ca va ramane in continuare disponibila si...
Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contine urmatoarele documente care sunt supuse consultarii publice: - Proiect de Ordin - click aici - Anexa 1 - click aici - Anexa...
Aplicaţia de întocmire a declaraţiior privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu pentru perioada ianuarie 2006 – martie 2013, adica AFM – Declaraţii, a ajuns la versiunea 1.7. Fata de versiunea anterioara – v 1.6 – au fost aduse urmatoarele modificari: - La calculul pentru ambalaje, anvelope si...
Intr-un comunicat publicat recent, ANAF reitereaza declaratiile presedintelui ANAF, doamna Mirela Calugareanu, referitoare la intentiile institutiei, de a recruta tineri absolventi, pentru a clarifica toate aspectele care au fast dezbatute, ulterior, in spatiul public: - ANAF intentioneaza sa angajeze, in sistemul fiscal, tineri valorosi, absolventi de studii...
error: Conținutul este protejat !!