In acest sens, pe site-ul oficial al institutiei a fost publicat - Proiectul Ordinului presedintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Pentru cei interesati, iata si documentele...
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure transpunerea internă şi aplicarea legislaţiei comunitare. În sensul continuării procesului de aliniere cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale, România trebuie să transpună obligatoriu până la 31 decembrie 2009, cu aplicare din 2010, următoarele prevederi europene: Din punctul de...
Modificarea a fost publicata azi, iar programul Declsom2009b versiunea 10.5.1 implementeaza prevederile ordinului privind modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj. Pentru aplicatia noua (v. 10.5.1) - click aici Pentru Ordin - click...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1415/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoanele fizice, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 591 din 26 august 2009. Pentru cei interesati, click pe link pentru varianta oficiala si integrala...
Pe site-ul oficial al ANAF, a fost publicat un proiect de ordin cu nr. 1438/2009 - pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectãrii creantelor fiscale. Pentru a formula intrebari si propuneri, iata Proiect de Ordin.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 590 din 25 august 2009. Pentru cei interesati, click pe link pentru varianta oficiala si integrala a actului normativ - link
Pentru o bună înţelegere şi aplicare a directivelor europene, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un nou ordin de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de ordin nu aduce modificări formatului situaţiilor financiare...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem en gross sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. 3 lit. a-e din Codul fiscal , a fost publicat în Monitorul Oficial nr....
Examenul de admitere la stagiu pentru dobandirea calitatii de expert contabil va avea loc in data de 29 noiembrie 2009 si consta intr-o proba scrisa, la disciplinele: - contabilitate - audit - evaluare economica si financiara a intreprinderilor - expertiza contabila Tematica si bibliografia (aferente examenului de admitere la stagiu pentru obtinerea calitatii...
Pe site-ul MFP s-au actualizat bazele de date cu indicatori din situaţiile financiare la 31.12.2008 ale operatorilor economici care au aplicat în exerciţiul financiar 2008, OMFP nr.1752/2005. Astfel, puteti vizualiza informatii despre institutii publice, agenti economici, societati de asigurare, brokeri, ong-uri, beneficiind de posibilitatea de selectie dupa: - cod...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2408/2009 privind modificarea OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea 201/2003, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 543 din 5 august 2009. Pentru documentul integral...
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr .481/2425/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 543 din 5 august 2009. Pentru varianta integrala a documentului - click aici
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1999/2009 pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 9988/2006, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 548 din 6 august 2009. Pentru cei interesati, iata link-ul...
Asociatia contabililor autorizati si a expertilor contabili (The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) recomanda sistemele de impozitare flexibile, responsabile si transparente, informeaza Agerpres. In acest sens, un document intitulat Principii fiscale: de la Adam Smith la Barack Obama ofera douasprezece principii de impozitare, explicand ceea ce face ca un...
Pentru o bună înţelegere şi aplicare a directivelor europene, Ministerul Finanţelor Publice a considerat necesară elaborarea unui nou ordin de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că proiectul de ordin nu aduce modificări...
error: Conținutul este protejat !!