Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microîntreprinderi şi care începând cu 1 februarie 2013 au devenit plătitori de impozit...
Dupa cum stiti din articolul de ieri, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, OG ce a adus noi reguli in privinta microintreprinderilor....
Contribuabilii persoane juridice române care la 31 decembrie 2011 îndeplinesc condiţiile de a fi microîntreprinderi trebuie sa stie că, până la 31 ianuarie 2012 inclusiv, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul 2012, dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit...
Potrivit prevederilor Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul Fiscal, microîntreprinderea este persoana juridică română care, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: - realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în...
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent următoarele condiţii: - realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi...
Microîntreprinderile care îşi încetează existenţa în urma unei operaţiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, şi care pe parcursul perioadei de funcţionare au fost plătitoare de impozit pe profit : - includ în baza impozabilă şi rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a...
Prin HG nr.150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, publicată în M.O. nr.150/01.03.2011 se aduc precizări asupra modului de determinare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor - referitor la numarul de salariati. Astfel: ►numărul de...
Prin HG nr.150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, publicată în M.O. nr.150/01.03.2011 se aduc precizări asupra modului de determinare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor - referitor la natura şi nivelul veniturilor. Astfel: ►pentru...
Contribuabilii care au optat pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor trebuie sa stie ca, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 nu pot opta pentru...
Odata cu publicarea Ordinullui ministrului Finanţelor Publice nr. 34/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21/10.01.2011) - categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 - text integral - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului IV indice 1 ...
Condiţii pentru microîntreprinderi În conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - realizează...
În situaţia în care în cursul anului fiscal una dintre condiţiile privind numărul de salariaţi şi structura capitalului social nu mai este îndeplinită, contribuabilul trebuie să înştiinţeze organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea declaraţiei de menţiuni, formular 010, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003...
Cota de impozitare pentru firmele care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor va ramane de 3% si in anul 2010, sustine Ministerul Finantelor Publice. Microintreprinderile trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite la articolul 103 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaza venituri, altele...
Definiţia microîntreprinderii (art. 103-CF) O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: - a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale; - b) are de la 1 până la...
error: Conținutul este protejat !!