Acestea au fost aduse de OMFP nr. 3418/2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin OMFP 2218/2006, care a fost publicat în Monitorul Oficial...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1731/2009 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 15 decembrie 2009. Pentru documentul integral - click aici
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin OMFP 522/2003, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 15 decembrie 2009 - link. Pentru textul integral - click aici
In MO 874/15.12.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1328/21.10.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (5), art. 11, art. 12 si...
Legea nr. 363/2009 - link - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 - link - pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800/24.11.2009, a adus o serie...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2.311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 26 noiembrie 2009. Pentru textul integral al documentului -...
Dupa cum am precizat si in articolul de ieri - link - în Monitorul Oficial nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1673/2009 privind modificarea şi completarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată...
In MO 783/17.11.2009 - au fost publicate: - Ordin ANAF - nr. 2800/11.11.2009 pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007 In MO 784/17.11.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1297/13.10.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2943/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009. Pentru textul integral al...
In MO 779/16.11.2009 - au fost publicate: - Legea nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - Legea nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr....
Dupa cum am mai precizat si in articolul anterior - link - in cadrul măsurilor instituite în scopul reducerii efectelor crizei economice, a îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din acordurile încheiate cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, pentru susţinerea mediului de afaceri în vederea depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1607/2009 pentru modificarea şi completarea OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 757 din 5...
Dupa cum am mentionat si in articolele anterioare, cel privitor la impozitul pe profit si cel privitor la impozitul pe venit, OUG nr. 109/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689/13.10.2009, aduce o serie de modificări şi completări Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Avand in vedere...
error: Conținutul este protejat !!