Legislatie actualizata

Noutati legislative.

Dupa cum am precizat si in articolul de ieri - link - în Monitorul Oficial nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1673/2009 privind modificarea şi completarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată...
In MO 783/17.11.2009 - au fost publicate: - Ordin ANAF - nr. 2800/11.11.2009 pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007 In MO 784/17.11.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1297/13.10.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2943/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009. Pentru textul integral al...
In MO 779/16.11.2009 - au fost publicate: - Legea nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - Legea nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr....
Dupa cum am mai precizat si in articolul anterior - link - in cadrul măsurilor instituite în scopul reducerii efectelor crizei economice, a îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din acordurile încheiate cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, pentru susţinerea mediului de afaceri în vederea depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1607/2009 pentru modificarea şi completarea OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 757 din 5...
Dupa cum am mentionat si in articolele anterioare, cel privitor la impozitul pe profit si cel privitor la impozitul pe venit, OUG nr. 109/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689/13.10.2009, aduce o serie de modificări şi completări Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Avand in vedere...
Ordinul MAPDR nr. 648 din 29.10.2009 pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin...
In MO 749/04.11.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1158/17.09.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere In MO 750/04.11.2009 - au fost publicate: - Ordin...
In MO 731/28.10.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1153/15.09.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Decizia CCR - nr. 1229/29.09.2009 referitoare...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2905/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici, şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a...
In MO 713/22.10.2009 - au fost publicate: - Legea nr. 324/20.10.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale - Decret nr. 1475/19.10.2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii...
În şedinţa de Guvern din data de 3 octombrie 2009, a fost aprobată H.G. nr. 1188/2009 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 697/16.10.2009). Principalele modificări aduse actului normativ constau...
In MO 703/20.10.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1070/08.09.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale - Decizia CCR - nr. 1186/17.09.2009 privind exceptia de neconstitutionalitate...
error: Conținutul este protejat !!