In Monitorul Oficial, Partea I nr. 143/02.03.2012 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă nr. 2/28.02.2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, al carui text integral vi-l propunem in continuare. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA OUG 2/2012 - CLICK AICI ...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 0385 din 13 Mai 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1706 din 12 Mai 2020 - privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări...
Multumita AJFP Dambovita, va informam ca - in Monitorul Oficial nr. 169 din 2 martie 2020, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1615 din 19 februarie 2020 - privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual. Potrivit noului ordin: - Pentru...
Stimati colegi, va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 0705 din 06 August 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 130 din 31 Iulie 2020 - privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 16.05.2014, drept pentru care in cele ce...
In MO 731/28.10.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1153/15.09.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Decizia CCR - nr. 1229/29.09.2009 referitoare...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 669 din 30 septembrie 2010. Iata mai jos varianta integrala a acesteia. PENTRU OUG 87/2010 APARUTA ODATA CU OUG 88 - CLICK AICI http://viewer.docstoc.com/var...
Pe aceasta cale va informam ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.05.2015 a fost publicat ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE nr. 528/06.05.2015 - pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care...
Contribuabilii plătitori de accize, trebuie sa stie ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 418/2012 - de aprobare a condiţiilor pentru distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 30 iunie 2010. OUG 59 poate fi lecturata si descarcata de mai jos, sau de aici - link http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid="46047830";var docstoc_title="impozit cladiri si masini";var...
Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 14 noiembrie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3249/03.11.2016 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale...
In MO 678/09.10.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1101/08.10.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - Decizie CCR - nr. 1109/08.10.2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276...
Hotararea CCF  8/17.02.2010 - privind aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea În temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019 a fost publicata - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței...
error: Conținutul este protejat !!