Una dintre principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere cu ocazia inventarului anual (obligatoriu) - model decizie numire comisie aici - este ca inainte de începerea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte...
Dupa cum stiti, raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. În vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii,...
Ca si anul trecut, trecem din nou in revista o serie de aspecte cu privire la inventarierea anuala la 31.12.2012, inventariere care este obligatorie din punct de vedere legal si care daca nu este realizata poate atrage o serie de sanctiuni sau amenzi din partea organelor fiscale. IN CONCLUZIE,...
Dupa cum stiti deja (din articolul de anul trecut), INVENTARIEREA elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. În decizia de numire se...
Probabil trebuia sa prezentam modelul acestei liste de mai multa vreme, insa am fost ocupati cu semnalarea ultimelor modificari legislative legate de Revisal sau Codul Fiscal, drept pentru care va propunem modelul in cele ce urmeaza. Speram sa va fie de folos. PENTRU MODEL LISTA INVENTAR 2011 - CLICK AICI http://event.2parale.ro/ad_group/58cbe7722_1af05c935.js Speram...
Intrucat termenul pentru efectuarea inventarierii anuale se apropie, si avand in vedere faptul ca aceasta este obligatorie pentru toti contribuabilii, ne-am gandit sa facem o recapitulare a resurselor publicate luna aceasta cu privire la acest subiect. Ne cerem scuze fata de cei ce urmaresc blogul in fiecare zi si...
Dupa cum am mentionat si in modelul de grafic pentru inventarierea anuala prezentat alaltaieri - detalii aici - cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. In acest sens, va propunem in continuare un model...
Dupa cum am mentionat si in modelul de grafic pentru inventarierea anuala prezentat ieri - detalii aici - cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. In acest sens, va propunem in continuare un model...
Dupa cum am precizat in articolul postat anterior - detalii aici - pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii trebuie afisate la loc vizibil. In acest sens, va propunem un model de grafic sau program (cum vreti sa ii spuneti), care trebuie intocmit anterior inventarierii anuale si care...
Am extras din reglementarile OMFP nr. 2861/09.10.2009 – text integral – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009) o serie de aspecte pe care le consideram de avut in vedere pentru buna desfasurare a...
Pornind de la articolul publicat de noi ieri - detalii aici - cu privire la continutul obligatoriu al Procesului-Verbal privind rezultatele inventarierii (pentru finalul inventarului la 31.12.2011), am facut o actualizare a modelului publicat de noi anul trecut. Practic, am adus modelul cat mai aproape de reglementarile OMFP nr....
Extrasul de cont privind confirmare sold serveste la înştiinţarea unitatii destinatare cu privire la faptul ca figurează cu o serie de debite, la o anumita data, în evidenţele contabile ale companiei ce trimite extrasul. In cazul in care nu sunt probleme, in termen de 5 zile de la primire,...
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine...
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. În decizia de numire se mentioneaza în mod obligatoriu componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor...
În vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin: - organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor de raft; - tinerea...
error: Conținutul este protejat !!