Pe site-ul oficial al ANAF - anaf.ro - a fost publicata o prezentare in Power Point cu privire la problema completării Declaraţiei 200 pentru veniturile obţinute în 2011. Prezentarea in cauza vi-o oferim si noi pe link-ul de mai jos, pentru a va scuti de cautarea acesteia. Speram sa...
Va propunem in continuare un material oficial pe problema contributiilor sociale ce trebuie platite de persoanele care realizeaza alte venituri, respectiv venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si câstiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul Fiscal; alte surse, astfel cum sunt prevazute...
Pe site-ul oficial al MFP (mfinante.ro) a fost publicat azi - Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă - impreuna cu referatul de aprobare. Avand in vedere cele spuse mai sus, va supunem atentiei intentiile MFP. NU UITATI SA DATI UN...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 641/2013 - pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, a fost transmis de ANAF spre publicare în Monitorul Oficial, iar PE LINK-UL...
ANAF reaminteşte persoanelor fizice prevăzute la art. 296^21 alin. 1) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinzătorilor titulari ai unei întreprinderi individuale; membrilor întreprinderii familiale; persoanelor cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanelor care realizează...
Tema sesiunii de asistenţă online din data de 17 ianuarie 2018 a fost - "Depunerea Declarației 600" - potrivit paginii de Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală . Iata in continuare ce s-a intamplat in cadrul sesiunii de pe FB: UPDATE - OUG 2/2018 - termen depunere Declarația 600...
Intrucat incepand cu data de 1 iulie 2012 (dupa cum stiti deja), competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe site-ul oficial al institutiei a fost publicat un Ghid privind...
Va redam in continuare un ghid oficial postat pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului, in care se enumera documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale . Speram sa va fie de folos. Iata documentele...
Cu privire la cei care obtin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real - obligaţia de a depune D 200 revine şi persoanelor fizice care, în anul 2011, au realizat: - venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi...
Persoanele fizice prevăzute la art. 296^21 alin. 1) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinzătorilor titulari ai unei întreprinderi individuale; membrilor întreprinderii familiale; persoanelor cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanelor care realizează venituri din...
Va supunem atentiei un amterial oficial, actualizat la ianuarie 2014 cu privire la contribuțiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizează venituri din: – act. independente, - act. agricole, silvicultură și piscicultură, - asocieri fără personalitate juridică, - cedarea folosinței bunurilor Materialul este via - DGFP Galati. Speram sa va fie...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 - text integral - pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - a adus o serie de...
Persoanele cu activităţi independente vor putea deduce, din 2016, cheltuielile de funcţionare cu cel mult un autoturism, potrivit noului Cod fiscal. Totodată, apar condiţii noi pentru ca o cheltuială să fie considerată deductibilă. Alături de modificarea definiţiei activităţilor independente şi de introducerea obligatorie a contribuţiei de asigurări sociale de...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621/29.08.2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ordonanta ce a adus noi prevederi referitoare la impozitul pe venit, prevederi care au intrat deja...
error: Conținutul este protejat !!