Avand in vedere aparitia HG nr. 159/11.03.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) - ANAF vine cu o serie de precizari cu privire la noile modificari in privinta impozitelor si taxelor locale....
În vederea respectării prevederilor art.150 lit.j, lit.m și lit.n din HG nr.111/24.02.2016, respectiv: - lit.j „să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de DGRFP Brasov - cu privire la faptul ca incepând cu data de 1 februarie 2013 prin OG nr. 5/2013, OG nr. 6/2013, OG nr. 7/2013, au fost reglementate trei noi impozite care reprezinta venit la bugetul de stat si se...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24/13.01.2015 a fost publicata LEGEA nr. 11/08.01.2015 - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, va supunem atentiei textul integral...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial nr. 241/04.04.2014 a fost publicată Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 14/2014 - text integral - pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu următoarele prevederi: - Este supusă unui nivel al accizelor diferentiat, stabilit prin diminuarea cu 40...
Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii....
Va supunem atentiei un tabel cu istoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale - avand in vedere modificarile aduse de OUG 8/2014 . Sperams a va fie de folos. Precizare - este un material oficial - via DGRFP Brasov (institutie...
Dupa cum stiti, prin OUG nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unorm masuri financiar-fiscale, ordonanta ce a fost publicata în M.O. nr. 703/15.11.2013, a fost introdus un nou titlu în Codul fiscal si anume Titlul IX3 „Impozitul pe constructii”, motiv pentru...
Probabil ca stiti deja, din articolele noastre anterioare, ca în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care prezentăm in...
Va prezentam in cele ce urmeaza o speta publicata la data pe site-ul oficial al ANAF, mai exact raspunsul la intrebarea - Un cabinet stomatologic, desi desfasura o activitate scutita conform art. 141 alin. 1 lit. b) din Codul fiscal, se inregistreaza totusi in scopuri de TVA deoarece...
Contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, instituţii din sectorul bugetar, unităţi cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă) care folosesc bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, trebuie sa cunoasca urmatoarele informatii...
Va supunem atentiei un tabel comparativ (actualizat la data de 30.09.2013) cu privire la modificarile aduse Normelor metodologice ale Codului Fiscal (Titlul IX - "Accize si alte taxe speciale") de HG nr. 613/2013 - material oficial elaborat de DGFP Brasov. Speram sa va fie de folos si multumiri (din...
Banca Centrală Europeană a publicat marţi, 1 octombrie 2013, cursul euro oficial după care se vor calcula accizele în anul 2014. Acesta a fost stabilit la nivelul de 4,4485 lei/euro, fiind mai scăzut faţă de anul 2013 cu 7,38 bani respectiv 1,6% (pentru anul 2012 cursul a fost de...
Contribuabilii care au de încasat sume autorizate la plată aferente cererilor de rambursare depuse de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza unor contracte de finanţare, trebuie sa stie că, în Monitorul Oficial nr. 583/13.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.520/2013 - text...
Va supunem atentiei un tabel comparativ (actualizat la data de 10.09.2013) cu privire la modificarile aduse Codului Fiscal (Titlul IX - "Accize si alte taxe speciale") de O.G. nr.16/2013 - material oficial elaborat de DGFP Brasov. Speram sa va fie de folos si multumiri (din nou) DGFP BV pentru...
error: Conținutul este protejat !!