Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie îndeplinite următoarele cerinţe, in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu): 1. operatorii economici să facă dovada: - existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc; - existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice,...
Întrucât organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat, dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc se acordă de stat prin Ministerul Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pe bază de licenţă de organizare...
Definiţia microîntreprinderii (art. 103-CF) O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: - a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale; - b) are de la 1 până la...
Potrivit OUG nr. 92/2009 şi normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. 2.321/2009, contribuabilii pot beneficia de înlesniri sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF, dar neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum şi a majorărilor de întârziere aferente acestora. Amânarea la plată a...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plata obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 508 din 23 iulie 2009. Pentru varianta integrala a acestuia - click...
Dupa cum stiti, Guvernul a redus, comasat sau eliminat o serie de taxe in ultimele sedinte de guvern, iar situatia finala (un numar de 189 de taxe) a acestora o puteti vedea accesand link-ul urmator. Deci, pentru cei interesati - click aici tweetmeme_style = 'compact'; ...
Prin O.M.F.P. nr. 870/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 28.06.2005, modificat prin O.M.F.P. nr.949/04.07.2005 s-a reglementat aparitia unui nou document tipizat cu regim special, respectiv Registrul de Evidenta Fiscala. Registrele in cauza sunt documente tipizate cu regim special si vor fi utilizate de...
Ordinul MFP nr. 847/30.04.2009 - al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea OMEF nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, a fost publicat in MO 298/07.05.2009. Pentru documentul integral - click aici Mentiune - documentul este scanat.
Pe langa declaratiile lunare deja cunoscute - 100, 102 - pentru data de 27.04.2009 mai trebuie avute in vedere: - depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările /achiziţiile intracomunitare de bunuri - VIES Formular 390 - de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări,...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009. Iata continutul. OUG - cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale...
Declarația se completează și se depune de către notarii publici, care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Modelul de declaratie si aplicatia oficiala pusa la dispozitie se gaseste la baza articolului. Declarația se depune, după cum urmează: — până la data...
Declaratia 221 - „Declarație privind veniturile din activități agricole — impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 se completează (model la finalul acestui post) și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din: - cultivarea și valorificarea florilor, - legumelor și zarzavaturilor în sere...
Declarația 201 „Declarație privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13 - se completează (model la finalul acestui post) și se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate: - profesii libere, - activități comerciale, -...
Potrivit prevederilor art. 1523 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, următoarele operaţiuni sunt scutite de taxă pe valoarea adaugata: a) livrările, achiziţiile intracomunitare şi importul de aur de investiţii, inclusiv investiţiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat...
Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, care realizează venituri din activităţi independente — comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţi agricole. Asocierile care obţin venituri de natura celor mai sus menţionate din mai multe surse depun câte o...
error: Conținutul este protejat !!