Notarii publici - care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, trebuie sa stie că, până azi, 25 ianuarie a.c. inclusiv au obligaţia să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, „Declaraţia informativă privind impozitul din transferul proprietăţilor imobiliare...
Desi v-am comunicat si in acest an (2015), ca D392A si D392B nu se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero - detalii aici (si scuze) - iata ca in urma publicarii pe site-ul oficial al ANAF, in 29.01.2015, a aplicaţiei pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului...
Avand in vedere aparitia formulaului PDF inteligent pentru generarea Declaratiei 200 - DETALII SI DOWNLOAD AICI - va propunem in articolul ce urmeaza instrucţiunile oficiale ANAF de completare a formularului electronic D 200. Instructiunile au urmatoarea structura: a. Mediul de lucru Adobe Reader b. Consideraţii generale privind declaraţia 200 în format...
I. Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2010 procedează astfel : - pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 : UPDATE 2012 - Depunerea formularului 101 “Declaratie privind impozitul...
Angajatorii din această categorie (mentionati in titlu) au obligaţia întocmirii fişelor fiscale aferente anului 2011 pentru veniturile asimilate din salarii realizate de zilieri, care trebuie depuse la Fisc şi înmânate personalului care realizează astfel de venituri până miercuri - detalii termen aici - 29 februarie. Beneficiarul-angajatorul care utilizează...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 67 din 28 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 97 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”...
Dupa cum stiti din articolele publcate de noi, data de 25 ianuarie 2012 reprezinta termen limită pentru depunerea Declaratiei 094 de către contribuabilii care au obligałia depunerii în anul 2012 a deconturilor trimestriale de TVA. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România: UPDATE IANUARIE 2013 - Declaratia 094...
Aplicatia pentru generarea "Declaratiei informative 205 - privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" , conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 – text integral – a fost actualizata pe site-ul ANAF, in data de 06.02.2013...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de DGRFP Brasov, cu privire la declararea și plata impozitului pe profit aferent anului 2014. Speram sa va fie de folos. Contribuabilii vor depune declaratia anuala privind impozitul pe profit pentru anul 2014 (formular 101) si vor plati impozitul datorat pâna cel...
Va anuntam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 25 noiembrie 2016, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386/17.11.2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" . Pentru...
Aplicatia pentru generarea "Declaratiei informative 205 - privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" , conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 – text integral – a fost actualizata pe site-ul ANAF, in data de 31.01.2013...
1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din: 1.1. Activități independente: — activități comerciale — fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente; INFO DECLARATIA 200 PENTRU...
Dupa cum stiti, prin Ordinul preşedintelui ANAF 869/08.03.2017 - publicat în M.O. nr. 175/10.03.2017 s-a modificat şi s-a completat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă şi se reglementează...
ANAF reaminteşte persoanelor fizice care obţin în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor), că au urmatoarele obligaţii: 1. SA DEPUNA PANA LA...
Va reamintim faptul ca, în Monitorul Oficial nr. 887/27.12.2012, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 - text integral - prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, modificari detaliate in sinteza oficiala urmatoare . Depunerea...
error: Conținutul este protejat !!