Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care stabilesc şi reglementări referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi agricole determinate pe baza normelor de venit, ANAF readuce în...
Persoanele fizice care în anul 2014, au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise au obligaţia, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de a completa şi depune formularul 200 -...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie...
Aplicatia pentru generarea D 101 - Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 - a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF si este actualizata în data de 01.02.2012. Pe pagina oficiala se specifica ca aceasta este versiunea...
Dupa cum stiti, joi (28.02.2013), este termenul limita pentru depunerea D 205, „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”. Pentru a veni in sprijinul colegilor nostrii care sunt mai noi pe blog, dar pentru a-i pune la curent si pe cei...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicaţia pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "Declaraţia informativă 392 privind livrările de bunuri şi prestările de servicii", conform OPANAF nr.93/21.01.2014 - text aici . Aplicatia este la vers. 1.0.6 / 24.01.2014. UPDATE 2015 - PENTRU A DESCARCA...
In baza art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 - text integral - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.O. nr. 71/30.01.2012, declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 (D 101) se depune de toti contribuabilii, la organul...
Pe parcursul si in special al finalul lunii FEBRUARIE 2020 (mai exact in perioada 01-29.02.2020), trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Multumiri pentru fisier - ANAF. UTIL - DACĂ DORIȚI SA ȘTIȚI CE TREBUIA DEPUS LUNA TRECUTA (PANA LA...
I. Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2010 procedează astfel : - pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 : - se determină impozitul pe profit datorat prin compararea impozitului...
Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017). Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la...
Dupa cum stiti, Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/ 21.01.2014 - text integral - a adus modificari noi fata de 2013 la D 392 si D 393. Analizand instructiunile pentru completarea formularului (392 B) – sau “Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si...
Aplicatia pentru generarea "Declaratiei informative 205 - privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" , conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 – text integral – a fost actualizata pe site-ul ANAF, in data de 16.01.2013...
În articolul de mai jos, prezentăm sintetic informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (via DGFP Valcea). Generalităţi Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în...
- Cota de contribuţie de asigurări sociale este cota pentru contribuţia individuală de 10,5%. - Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3%. Opţiunea : - se exercită prin bifarea căsuţei corespunzătoare pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de...
Iata-le in continuare, facand parte din Hot. CCF 8/2010 - link, publicata in postul anterior. - ANEXA Nr. 1 - la norme - Modelul declarației pe propria răspundere - link - ANEXA Nr. 2 - la norme - Modelul notei de certificare - link Atentie - se foloseste în cazul certificării...
error: Conținutul este protejat !!