Formularul 205 se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului. Formularul 205 nu se depune pentru următoarele venituri : = venituri din salarii şi asimilate salariilor, = venituri din valorificarea sub orice formă a...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 35 din 14 Ianuarie 2014 - Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, drept pentru care va propunem noul model al...
Dupa cum stiti deja, nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei. Practic, amenda s-a majorat fata de nivelul existent in anii trecuti. Noutatea principala, incepand cu ultimii ani (cu privire la Declaraţia...
Potrivit DGFP Valcea, pesoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - text actualizat 2014 aici - care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 cu excepţia celor prevăzute la art. 141 alin. (2)...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea "Declaratiei 200", in conformitate cu OPANAF 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicatie actualizata la data de...
Potrivit OPANAF 24/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - termenul de depunere a D 200 pentru anul 2012 este - până la data de 25 mai inclusiv...
In conformitate cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013 – text integral – pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare – Formularul 205...
Stimati colegi, va supunem atentiei, avand in vedere termenul limita de depunere, cateva precizări privind completarea şi depunerea Formularului 402 "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în...
ANAF informeaza ca, data de 25 IANUARIE 2017, este termenul limită de plată şi de declarare al impozitului pe dividende, în următoarele situaţii : - în cazul dividendelor distribuite în anul 2016 şi care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor persoane juridice până la sfârşitul anului în care s-au aprobat...
Intrucât 25 martie a.c. (termen legal pentru depunerea declaratiilor in fiecare luna/an) este zi nelucrătoare, până luni, 26 martie a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz, o serie de declaratii fiscale. ACESTEA SUNT URMATOARELE: - Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2011. Reglementare: art.35 din Legea...
DGFP Valcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit prevederilor Legii nr. 162/2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2014 certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale, formular 101 „Declaraţie impozit pe profit”, ale contribuabililor persoane juridice, stabilită prin art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind...
Pana la jumatatea lunii martie a anului curent (2013), după caz, trebuie depuse la Fisc urmatoarele declaratii fiscale. Până la 1 martie a.c. inclusiv: - Declaraţie pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31.12.2012 şi nu au obligaţia...
Dupa cum stiti din fiecare an, ultima zi a lunii februarie, constituie data limita pentru depunerea a o serie de declaratii fiscale. In concluzie, până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz: - Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe se depune de persoanele juridice din...
Dupa cum stiti, conform OPANAF 50/2019 si informatiei oficiale de anul trecut - detalii aici - exista o serie de particularitati la depunerea Declaraţiei 230 (in 2019). AVND IN VEDERE CELE PRECIZATE MAI SUS, va informam ca - in situaţia în care, formularele au fost completate de către...
I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2016 aplică următoarele reguli : - depun formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III până la data...
error: Conținutul este protejat !!