Cine depune declaraţia? - În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen...
Dupa cum stiti, pana până luni, 27 februarie a.c., inclusiv, contribuabilii (dupa caz) au obligaţia completării şi depunerii la unităţile fiscale teritoriale, după caz, a formularelor: - 392A „Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ia; - 392B „Declaraţie informativă privind livrările de...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 392 - Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014 - începand cu anul de raportare 2014. Aplicatia este actualizata la data de 19.02.2015 - motivul modificarii fiind: ...
Va redam in continuare o precizare ANAF cu privire la depunerea fiselor fiscale. Angajatorii / plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor au obligaţia să depună la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul sau sunt luaţi în evidenţă fiscală fişele fiscale (Formularul 210 -...
În articolul de mai jos, prezentăm sintetic informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (via DGFP Valcea). Generalităţi Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în...
Va supunem atenției, in cele ce urmeaza, noul model pentru D 010, valabil din 01.01.2018 - model in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3725/19.12.2017 , publicat in Monitorul Oficial nr. 1027/27.12.2017 - text integral aici. Modelul este conform cu ANEXA Nr. 1*) din ordinul mentionat...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 35 din 14 Ianuarie 2014 - Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, drept pentru care va propunem noul model al...
DGFP Valcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit prevederilor Legii nr. 162/2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2014 certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale, formular 101 „Declaraţie impozit pe profit”, ale contribuabililor persoane juridice, stabilită prin art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind...
error: Conținutul este protejat !!