Va prezentam in continuare aplicatia (pdf inteligent) pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Anexa nr. 2 conform OMFP nr. 2795/2011 - text integral - privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Practic este vorba de anexa (vers. 1.0.0) ce se depune odata...
Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial - link - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pentru desfăşurarea în condiţii optime a campaniei de depunere a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” şi familiarizarea contribuabililor cu obligaţiile care le revin, Agenţia...
ANAF informează contribuabilii persoane fizice că, până la data de 25 mai inclusiv, au obligatia depunerii următoarelor formulare: - Declaratia privind veniturile realizate din România (formular 200) pentru fiecare categorie si sursă de venit, pentru anul precedent - Declaratia privind veniturile realizate din străinătate (formular 201) pentru fiecare tară - sursă...
Intrebare - Se pot depune de către contribuabili declarații fiscale rectificative prin care sunt individualizate obligații de plată suplimentare pentru perioadele fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale ? Raspuns - Codul de procedură fiscală reglementează că declaraţia de impunere poate...
Dupa cum stiti deja, urmare a modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 , angajatorii nu mai au obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale, prevedere aplicabila începând cu 1 ianuarie 2012 (pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată). In acelasi timp, prin Ordinul...
Amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen (in 2015 pentru anul de raportare 2014) este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D 392: - Termen depunere Declaratia 392...
Reluam din nou prezentarea pusa aici - link. Nu uitati insa ca termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit a fost prelungit până la data de 17 mai 2010, întrucât termenul legal de 15 mai 2010 este într-o zi nelucrătoare. Pentru ajutor in completarea ei recomandam si: - instructiuni...
ANAF informează contribuabilii persoane fizice și juridice că nedepunerea declarațiilor fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la...
Pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a fost publicat un nou material, intitulat "Ghidul de completare a cererii privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" . Acesta se poate descarca de pe link-ul urmator. Speram sa va...
OPANAF 24/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2013. Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in...
Contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate...
ANAF reaminteşte persoanelor fizice care obţin în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor), că au urmatoarele obligaţii: 1. SA DEPUNA PANA LA...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 - TEXT INTEGRAL - pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților...
Stiu, pentru unii este ceva simplu, dar pentru colegii care sunt mai la inceput, facem o scurta recapitulare. Astfel, avem de depus, pentru o firma: DECLARATII PENTRU SALARIATI (in fiecare luna): - declaratii la CNPAS - create cu ajutorul aplicatiei lor (pentru cei care nu au program de conta performant) -...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2016). Acesta este actualizat la data de 19.01.2017. ATENTIE...
error: Conținutul este protejat !!