OPANAF 52/2012 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2012. Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in...
Termenul limita pentru: - Depunerea "Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2014" - Formular 392A pentru anul precedent - de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 (Cod Fiscal) a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului...
In conformitate cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013 - text integral - pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat in Monitorul Oficial nr. 2/06.01.2014...
Azi, 16 mai, constituie termen limita pentru Declaraţia 200, declaratie ce se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; 2. veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă; 3. veniturile obţinute din activităţi agricole determinate în...
ANAF informeaza pe site-ul oficial ca angajatorii/ plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a completa Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei...
Până joi, 28 februarie 2012, după caz, trebuie depuse la Fisc urmatoarele declaratii: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art.119 Cod Fiscal; - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate,...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 392 - Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014 - începand cu anul de raportare 2014. Aplicatia este actualizata la data de 29.01.2015. PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT...
Intrebare - Se pot depune de către contribuabili declarații fiscale rectificative prin care sunt individualizate obligații de plată suplimentare pentru perioadele fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale ? Raspuns - Codul de procedură fiscală reglementează că declaraţia de impunere poate...
error: Conținutul este protejat !!