Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia informativa 205 - info util aici - privind privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit, dar si pentru Declaratia informativa 206 privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata o prezentare de cca. 25 de pagini cu privire la completarea pentru anul 2015 a declarației de venit - Formularul 200 - motiv pentru care o postam si noi. Speram sa va fie de folos si sa va ajute cat mai...
Dupa cum stiti din fiecare an, ultima zi a lunii februarie, constituie data limita pentru depunerea a o serie de declaratii fiscale. In concluzie, până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz: - Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe se depune de persoanele juridice din...
Va supunem atentiei un material oficial elaborat de ANAF ce contine pasii de completare a declaraţiei 200 pentru venituri din 2014. Speram sa va fie de folos. Multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI - SAU SA...
Având în vedere prevederile OUG nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, art. III pct. 7 si 8, art. XXVIII, publicata în M.O. nr 151/28.02.2014, prin intermediul urmatorului material oficial, va facem cunoscute urmatoarele aspecte: - Se abroga prevederea de la alineatul (5)...
Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei. Practic, amenda s-a majorat fata de nivelul existent anul trecut. Noutatea principala din acest an, cu privire la Declaraţia 200, o constituie faptul ca începând...
Notarii publici - care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, trebuie sa stie că, până azi, 25 ianuarie a.c. inclusiv au obligaţia să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, „Declaraţia informativă privind impozitul din transferul proprietăţilor imobiliare...
Potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, persoanele juridice române au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe...
In baza art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 - text integral - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, publicata in M.O. nr. 71/30.01.2012, declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent,...
Declaratia de venit (împreuna cu anexele completate, daca este cazul) se depune: - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Recomandam sa listati si semnati 2 exeplare - din care 1 ex. pentru organul fiscal iar unul sa...
Au obligaţia de a depune D 200 persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat: - venituri comerciale din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;...
Contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate...
ANAF aduce în atenţia contribuabililor faptul că, prin OPANAF nr. 1803 / 2010 a fost aprobat noul model al formularului 205 – „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”. Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului reţinut prin stopaj...
ANAF reaminteste contribuabililor plătitori de impozit pe profit care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultură si viticultură si organizatiilor nonprofit că au obligatia de a depune Declaratia 101 ”Declaratie privind impozitul pe profit” si de a plăti impozitul pe profit până la...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013 - text integral - pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat in Monitorul Oficial nr. 2/06.01.2014 - a...
error: Conținutul este protejat !!