Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia informativa 205 - info util aici - privind privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit, dar si pentru Declaratia informativa 206 privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare...
Potrivit OPANAF 24/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - termenul de depunere a D 200 pentru anul 2012 este - până la data de 25 mai inclusiv...
Ziua de astazi, 28 februarie 2012, constituie data limita pentru depunerea urmatoarelor declaratii: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art.119 Cod Fiscal; PENTRU MODELUL DE DECLARATIE (NEREZIDENTI) - CLICK AICI - Declaraţie informativă...
Angajatorii din această categorie (mentionati in titlu) au obligaţia întocmirii fişelor fiscale aferente anului 2011 pentru veniturile asimilate din salarii realizate de zilieri, care trebuie depuse la Fisc şi înmânate personalului care realizează astfel de venituri până miercuri - detalii termen aici - 29 februarie. Beneficiarul-angajatorul care utilizează...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 101 - Declaraţiei privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 4024/ 23.12.2014 (M.OF. nr.2/ 05.01.2015) - valabil incepand cu anul 2015 (pentru venituri 2014). Aplicația este actualizata la data de 26.02.2015 si este la vers....
Nu uitati la finalul acestei luni de urmatoarele: - Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Declaraţia privind venitul estimat Formular 220 - info D 220 aici sau - Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2011 la opţiunea de determinare a venitului net...
Dupa cum v-am spus si ieri, in MO 761/2011 a fost publicat OMFP 2.706/25.10.2011 – privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare – ordin ce a adus un nou model pentru D 010. Pe langa...
Declaratia de venit (împreuna cu anexele completate, daca este cazul) se depune: - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Recomandam sa listati si semnati 2 exeplare - din care 1 ex. pentru organul fiscal iar unul sa...
Dupa cum stiti, din relatarile noastre din anii trecuti, amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen (in 2016 pentru anul de raportare 2015) este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. ALTE ARTICOLE...
Rubrica privind "Perioada" se completeaza, astfel: - 1 februarie - 31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit conditiile prevazute la art. 112^1 din Codul fiscal, si, începând cu 1 februarie 2013, au fost...
Precizarea "Declarația 205 se depune și pentru veniturile din salarii aferente anului 2014" (din titlul articolului), a fost publicata pe site-ul oficial al DGRFP Brasov , pentru a lamuri multiplele întrebări cu privire la problema - depunem sau nu mai depunem D 205 in 2015, daca am avut salariati...
Formularul 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3655/2015 si ulterior modificat prin Ordinul 3696/2016. Termenul de depunere a formularului 600 este : - până la data de 31 ianuarie inclusiv a...
Amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. Termen depunere Declaratia 392 in anul 2012 (pentru anul precedent – 2011) - CLICK AICI ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D...
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un ghid explicativ (Infografic) pentru Formularul 201 - Declarație privind veniturile realizate din străinătate , motiv pentru care vi-l supunem atentiei in cele ce urmeaza. Speram sa va fie de folos. Programul oficial (PDF) pentru D 201 - il gasiti aici...
error: Conținutul este protejat !!