Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de - AJFP Arges - referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2015 (la 31.12.2015) și depunerea formularului 101 "Declarație privind impozitului pe profit" în anul fiscal 2016 . Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE...
Potrivit OPANAF 24/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - termenul de depunere a D 200 pentru anul 2012 este - până la data de 25 mai inclusiv...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postata aplicaţia actualizata pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "Declaraţia informativă 393 privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România", conform cu OPANAF nr. 1747/16.12.2008. Noua versiune...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de - AJFP Arges - pe tema D 402 si D 403 - urmare a aparitiei OPANAF 2727/2015 (MO 924/2015). Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI -...
Angajatorii din această categorie (mentionati in titlu) au obligaţia întocmirii fişelor fiscale aferente anului 2011 pentru veniturile asimilate din salarii realizate de zilieri, care trebuie depuse la Fisc şi înmânate personalului care realizează astfel de venituri până miercuri - detalii termen aici - 29 februarie. Beneficiarul-angajatorul care utilizează...
Ziua de astazi, 28 februarie 2012, constituie data limita pentru depunerea urmatoarelor declaratii: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art.119 Cod Fiscal; PENTRU MODELUL DE DECLARATIE (NEREZIDENTI) - CLICK AICI - Declaraţie informativă...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform Ordinului ANAF 3883/2013 ( valabil pentru an raportare 2013 ). PRECIZARE - aplicatia este la vers. 2.0.6....
Formularul 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3655/2015 si ulterior modificat prin Ordinul 3696/2016. Termenul de depunere a formularului 600 este : - până la data de 31 ianuarie inclusiv a...
Rubrica privind "Perioada" se completeaza, astfel: - 1 februarie - 31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit conditiile prevazute la art. 112^1 din Codul fiscal, si, începând cu 1 februarie 2013, au fost...
Declaratia de venit (împreuna cu anexele completate, daca este cazul) se depune: - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Recomandam sa listati si semnati 2 exeplare - din care 1 ex. pentru organul fiscal iar unul sa...
Precizarea "Declarația 205 se depune și pentru veniturile din salarii aferente anului 2014" (din titlul articolului), a fost publicata pe site-ul oficial al DGRFP Brasov , pentru a lamuri multiplele întrebări cu privire la problema - depunem sau nu mai depunem D 205 in 2015, daca am avut salariati...
Dupa cum stiti, din relatarile noastre din anii trecuti, amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen (in 2016 pentru anul de raportare 2015) este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. ALTE ARTICOLE...
Dupa cum v-am spus si ieri, in MO 761/2011 a fost publicat OMFP 2.706/25.10.2011 – privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare – ordin ce a adus un nou model pentru D 010. Pe langa...
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit...
Principala modificare adusă Codului Fiscal prin Legea 227/2015, incepând cu 1 ianuarie 2016 este calcul trimestrial al facilității fiscale. Astfel, valoarea creditului fiscal se calculează trimestrial iar pentru investițiile efectuate in trimestrele anterioare in care inregistrează pierdere nu se mai recalculează valoarea impozitului pe profit reinvestit anual la fel...
error: Conținutul este protejat !!