Dupa cum stiti deja, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012. Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul...
Ultimul model D 010 contine si detalierea optiunii de declarare a contributiilor sociale (lunar sau trimestrial) – si se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare D 010 - se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică...
Termenul limita pentru: - Depunerea "Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011" - Formular 392A pentru anul precedent - de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este...
"Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, Formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2012 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Va popunem in continuare un model...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" potrivit art. 153 din L 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF si este actualizata in...
În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 49 şi 94 din Codul Fiscal, precum şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.875/2011 - text integral - privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii...
Azi luni, 9 ianuarie a.c., inclusiv, trebuie să se depună la Fisc - Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Au această obligaţie...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011 - actualizata in 09/03/2011, cu vers. 1.0.0 - este aplicatia care sta la baza generarii Formularului 210 (fisa fiscala) pentru salariatii unei unitati....
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit...
Cine are obligatia depunerii Declaratiei de mentiuni : - platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care s-au înfiintat în cursul anului 2011 si care au estimat ca vor îndeplini în cursul anului fiscal conditiile privind numarul mediu de salariati de pâna la 3 exclusiv si venituri...
Dupa cum v-am spus si ieri, in MO 761/2011 a fost publicat OMFP 2.706/25.10.2011 – privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare – ordin ce a adus un nou model pentru D 010. Pe langa...
Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice 2.706 din 25 octombrie 2011 - privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare - aduce un nou model pentru D 010, pe care vi-l oferim in continuare. Noul model D...
Azi, 16 mai, constituie termen limita pentru Declaraţia 200, declaratie ce se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; 2. veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă; 3. veniturile obţinute din activităţi agricole determinate în...
Orice persoană fizică care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Veniturile...
ANAF a publicat pe site-ul sau oficial un ghid actualizat in ceea ce priveste completarea declaraţiei de venit - Formularul 200. De fapt este o prezentare PowerPoint, ca si in anii trecuti. Speram sa va fie de folos. Prezentarea puteti sa o vizualizati direct in articol sau descarca pe...
error: Conținutul este protejat !!