Urmare a publicarii OUG 87/2010 - text integral - vor exista doua perioade distincte pentru care se va calcula impozitul anual si se vor depune declaratii anuale de impozit pe profit: - 01 ianuarie - 30 septembrie 2010 - 01 octombrie - 31 decembrie 2010 Depunerea declaratiilor anuale de impozit...
Facem o recapitulare a unui articol publicat anul trecut - link, adaugand aici si link catre fiecare aplicatie in parte: DECLARATII PENTRU SALARIATI (in fiecare luna): - declaratii la CNPAS – create cu ajutorul aplicatiei lor (pentru cei care nu au program de conta performant) – ANEXELE 1.1 SI 1.2...
In functie de cei care se afla in situatiile de mai jos, trebuie depuse urmatoarele: - Declaraţia informativa privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru anul 2009 - model declaratie - de catre plătitorii...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiar de venit” este data de 30 iunie 2010. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit...
Modelul este util pentru cei care depun frecvent 010 pentru diverse modificari, dar este bun si pentru cei care depun 010 anual sau la alte perioade, deoarece editezi o singura data fisierul si il ai pregatit pentru orice situatie, astfel ca nu mai este nevoie sa il scrii de...
ANAF aduce în atenţia contribuabililor faptul că, prin OPANAF nr. 1803 / 2010 a fost aprobat noul model al formularului 205 – „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”. Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului reţinut prin stopaj...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia informativa 205 - link - privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit conform cu OMEF nr. 2371/12.12.2007 - a fost actualizata in 14/05/2010 cu versiunea 1.0.0/2010 - in urma...
ATENTIE contribuabili persoane fizice - azi 17 mai 2010 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2009. Nedepunerea până la 17 mai 2010 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10...
Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă contribuabilii - persoane fizice că 17 mai 2010 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2009. Totodata ANAF precizeaza ca Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice...
Intrucât 15 mai 2010 este zi nelucrătoare, declaraţiile precizate mai jos trebuie depuse la Fisc, după caz, până luni, 17 mai 2010, inclusiv: - Declaraţia privind veniturile realizate, formular 200, pentru declararea veniturilor obţinute în anul 2009 din: activităţi independente; agricultură; cedarea folosinţei bunurilor; operaţiuni de...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1803/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit", a publicat în Monitorul Oficial nr. 308 din 12 mai 2010, si...
17 mai 2010 este ultima zi în care poate fi depus Declaratia 200/Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2009. Declaraţia 200 se poate depune astfel : - direct la sediul administraţiei financiare (registratura organului fiscal) de care aparţine contribuabilul - la orice oficiu poştal, prin scrisoare recomandată (recomandare...
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2009 câştiguri în bani provenind din: - operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, - orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi...
Intr-un comunicat postat pe site, ANAF reaminteşte contribuabililor persoane fizice române cu domiciliul în România, care au realizat în anul 2009 venituri din străinătate, că au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul 201 “Declaraţia privind veniturile din străinătate”. Aceste venituri provin din: - activităţi comerciale, -...
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2009 venituri în bani şi/sau în natură provenind din activităţi independente: - activităţi comerciale - fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii; - venituri din cedarea...
error: Conținutul este protejat !!