Desi v-am comunicat si in acest an (2015), ca D392A si D392B nu se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero - detalii aici (si scuze) - iata ca in urma publicarii pe site-ul oficial al ANAF, in 29.01.2015, a aplicaţiei pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului...
Va informam pe aceasta cale ca s-a aprobat în Sedinta de Guvern de azi, ceea ce ne interesa pe toti - termenul de depunere a declarațiilor fiscale și plata creanțelor scadente, prelungit. Termenul de depunere a declarațiilor fiscale, respectiv de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie...
Facem o recapitulare a unui articol publicat anul trecut - link, adaugand aici si link catre fiecare aplicatie in parte: DECLARATII PENTRU SALARIATI (in fiecare luna): - declaratii la CNPAS – create cu ajutorul aplicatiei lor (pentru cei care nu au program de conta performant) – ANEXELE 1.1 SI 1.2...
Dupa cum stiti deja, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012. Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul...
Va prezentam in continuare modelul oficial al F 012 - conform cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „"Notificare privind modificarea sistemului anual / trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”" , publicat în...
"Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, Formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2013 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Va popunem in continuare un model...
Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul...
La finele lunii FEBRUARIE 2015, mai exact pana pe data de 25 februarie 2015, trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos: - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formular 100 - Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, ...
Ca urmare a numeroaselor întrebări primite de la contribuabili în ceea ce priveşte completarea formularului 207 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi -, pentru veniturile aferente anului 2016, ANAF precizează următoarele: Pentru anul 2016, plătitorii de venituri către nerezidenţi care au...
Dupa cum stiti deja, nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei. Practic, amenda s-a majorat fata de nivelul existent in anii trecuti. Noutatea principala, incepand cu ultimii ani (cu privire la Declaraţia...
Aplicaţia pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "Declaraţia informativă 392 privind livrările de bunuri şi prestările de servicii", conform OPANAF nr. 65/ 2013 - text integral - a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF. Aceasta este in prezent la versiunea 1.0.5 /...
Dupa cum stiti, prin Ordinul preşedintelui ANAF 869/08.03.2017 - publicat în M.O. nr. 175/10.03.2017 s-a modificat şi s-a completat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă şi se reglementează...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii D 600 - Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii - conform OPANAF nr.3696/27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2017) - publicat in Monitorul Oficial nr. 1069 din 30.12.2016. Aceasta este actualizata la date de...
În articolul de mai jos, prezentăm sintetic informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (via DGFP Valcea). Generalităţi Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în...
ANAF reamintește contribuabililor că termenul de depunere a declarațiilor fiscale în această lună este 27 martie și că, începând cu luna aprilie, va demara acțiuni de control fiscal dedicate verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și...
error: Conținutul este protejat !!