Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011 - actualizata in 09/03/2011, cu vers. 1.0.0 - este aplicatia care sta la baza generarii Formularului 210 (fisa fiscala) pentru salariatii unei unitati....
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit...
Cine are obligatia depunerii Declaratiei de mentiuni : - platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care s-au înfiintat în cursul anului 2011 si care au estimat ca vor îndeplini în cursul anului fiscal conditiile privind numarul mediu de salariati de pâna la 3 exclusiv si venituri...
Dupa cum v-am spus si ieri, in MO 761/2011 a fost publicat OMFP 2.706/25.10.2011 – privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare – ordin ce a adus un nou model pentru D 010. Pe langa...
Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice 2.706 din 25 octombrie 2011 - privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare - aduce un nou model pentru D 010, pe care vi-l oferim in continuare. Noul model D...
Azi, 16 mai, constituie termen limita pentru Declaraţia 200, declaratie ce se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; 2. veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă; 3. veniturile obţinute din activităţi agricole determinate în...
Orice persoană fizică care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Veniturile...
ANAF a publicat pe site-ul sau oficial un ghid actualizat in ceea ce priveste completarea declaraţiei de venit - Formularul 200. De fapt este o prezentare PowerPoint, ca si in anii trecuti. Speram sa va fie de folos. Prezentarea puteti sa o vizualizati direct in articol sau descarca pe...
Potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, persoanele juridice române au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe...
Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din: - salarii şi venituri asimilate salariilor; - investiţii, altele decât cele menţionate anterior; - premii şi din jocuri de noroc; - pensii; Declaratia 200 – model valabil 2011 (conform cu...
Avand in vedere ca că termenul limită pentru depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru veniturile anului 2010, este luni, 16 mai a.c.., iat ain continuare un info util. Declaraţia 200 se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente - activităţi comerciale, profesii...
Avand in vedere ca mai este putin timp pana la data limita pentru depunerea D 200, va propunem in continuare o recapitulare a resurselor publicate de noi pana acum pe acest subiect. Speram sa va fie de folos. Acestea sunt: - Termen de depunere a Declaratiei 200 in anul 2011...
Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care au declarat prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi au plătit până la 25 ianuarie 2011 o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trimestrul al III-lea 2010, trebuie sa stie că, marţi,...
Conform celor anuntate in primul articol de azi - detalii - OUG 35/30 martie 2011 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale -...
Guvernul a decis ca obligaţia impusă firmelor de a certifica declaraţiile fiscale anuale (D 101) prin consultanţi fiscali să fie suspendată până la 1 ianuarie 2013, în încercarea de a "nu-i nemulţumi pe contribuabili" cu acest cost suplimentar şi a evita cazurile în care nu sunt depuse astfel de...
error: Conținutul este protejat !!