Aplicatia pentru generarea D 101 - Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 - a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF si este actualizata în data de 01.02.2012. Pe pagina oficiala se specifica ca aceasta este versiunea...
OPANAF 52/2012 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2012. Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in...
Urmare a modificarilor aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, termenul de depunere a D 101 s-a modificat fata de ceilalti ani. Astfel, incepând cu anul fiscal 2012, termenul...
Contribuabilii mentionati in continuare au obligatia depunerii Declaratiei 392: - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (SA, SRL, PFA, II, IF, etc) conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic 2011 este inferioară sumei de 35.000 de euro - depun Declaratia 392A UPDATE...
Notarii publici - care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, trebuie sa stie că, până azi, 25 ianuarie a.c. inclusiv au obligaţia să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, „Declaraţia informativă privind impozitul din transferul proprietăţilor imobiliare...
Instructiuni pentru completarea formularului 392 A - "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2011" (platitori TVA). Formularul 392 A -...
Dupa cum stiti din articolele publcate de noi, data de 25 ianuarie 2012 reprezinta termen limită pentru depunerea Declaratiei 094 de către contribuabilii care au obligałia depunerii în anul 2012 a deconturilor trimestriale de TVA. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România: UPDATE IANUARIE 2013 - Declaratia 094...
Persoanele care depun trimestrial D 112 pot opta pentru depunerea LUNARA a Declaratiei 112 daca depun declaratia privind optiunea pâna la data de 31 ianuarie 2012. Optiunea se declara in formularul 010 (prevazut de OMFP nr. 2706/2011) care se depune pe support hârtie, la sediul organului fiscal competent. PENTRU MODELUL...
Dupa cum stiti deja, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012. Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul...
Ultimul model D 010 contine si detalierea optiunii de declarare a contributiilor sociale (lunar sau trimestrial) – si se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare D 010 - se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică...
Termenul limita pentru: - Depunerea "Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011" - Formular 392A pentru anul precedent - de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este...
"Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, Formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2012 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Va popunem in continuare un model...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" potrivit art. 153 din L 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF si este actualizata in...
În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 49 şi 94 din Codul Fiscal, precum şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.875/2011 - text integral - privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii...
Azi luni, 9 ianuarie a.c., inclusiv, trebuie să se depună la Fisc - Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Au această obligaţie...
error: Conținutul este protejat !!