Amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen este: - de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice - de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice. Termen depunere Declaratia 392 in anul 2012 (pentru anul precedent – 2011) - CLICK AICI ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D...
Contribuabilii - agenţii plătitori de venituri din economii sub forma plăţilor de dobânzi obţinute din România de persoane fizice rezidente fiscal în state membre ale Uniunii Europene, teritoriile dependente de Marea Britanie şi de Regatul Olandei, precum şi teritoriile terţe, conform acordurilor încheiate între România şi aceste teritorii -...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 155/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119/16.02.2012....
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II "Impozit pe profit" din Codul fiscal aplicabile pâna la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia datei depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 care va fi cel târziu...
Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate în anul 2011, se vor completa si depune in 2012 conform prevederilor: - OMEF nr. 2293/2007, - art. 6 din OMFP nr. 233/2011, - Circulara MFP nr. 805188/18.02.2011, astfel: ATENTIE - Au obligatia depunerii fiselor fiscale angajatorii/platitorii...
ANAF informeaza pe site-ul oficial ca angajatorii/ plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a completa Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei...
Aplicatia pentru generarea D 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 – pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 – publicata pe site-ul oficial al ANAF, a fost actualizata din nou în data de 20.02.2012. Motivele actualizarii – deblocare casuta bifa "Definitivare pana la...
Dupa cum stiti, pana până luni, 27 februarie a.c., inclusiv, contribuabilii (dupa caz) au obligaţia completării şi depunerii la unităţile fiscale teritoriale, după caz, a formularelor: - 392A „Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ia; - 392B „Declaraţie informativă privind livrările de...
In baza art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 - text integral - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.O. nr. 71/30.01.2012, declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 (D 101) se depune de toti contribuabilii, la organul...
Aplicatia pentru generarea D 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 – pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 – publicata pe site-ul oficial al ANAF, a fost actualizata din nou în data de 08.02.2012. Pe pagina oficiala se specifica motivele actualizarii - conform...
Urmare modificarii prevederilor alin. (2) al art. 93 si a abrogarii alin. (3) al art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se întelege ca toti platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru 205 - DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit , conform cu OPANAF nr.52/20.01.2012 - text integral - a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF. Aceasta a fost actualizata in...
Aplicatia pentru generarea D 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 – pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 – publicata pe site-ul oficial al ANAF, a fost actualizata în data de 06.02.2012. Pe pagina oficiala se specifica ca aceasta modificare s-a datorat deblocarii...
Aplicatia pentru generarea D 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 70/24.01.2012 – pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 – publicata pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizata în data de 02.02.2012. Pe pagina oficiala se specifica ca aceasta este acceasi versiune 7....
Intrucat aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011 – actualizata in 09/03/2011, cu vers. 1.0.0 - link descarcare aici - – permite generarea si listarea Formularului 210 (fisa fiscala) pentru...
error: Conținutul este protejat !!