Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" potrivit art. 153 din L 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost publicata pe site-ul oficial al ANAF si este actualizata in...
În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 49 şi 94 din Codul Fiscal, precum şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.875/2011 - text integral - privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii...
Azi luni, 9 ianuarie a.c., inclusiv, trebuie să se depună la Fisc - Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Au această obligaţie...
Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011 - actualizata in 09/03/2011, cu vers. 1.0.0 - este aplicatia care sta la baza generarii Formularului 210 (fisa fiscala) pentru salariatii unei unitati....
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit...
Cine are obligatia depunerii Declaratiei de mentiuni : - platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care s-au înfiintat în cursul anului 2011 si care au estimat ca vor îndeplini în cursul anului fiscal conditiile privind numarul mediu de salariati de pâna la 3 exclusiv si venituri...
Dupa cum v-am spus si ieri, in MO 761/2011 a fost publicat OMFP 2.706/25.10.2011 – privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare – ordin ce a adus un nou model pentru D 010. Pe langa...
Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice 2.706 din 25 octombrie 2011 - privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările și completările ulterioare - aduce un nou model pentru D 010, pe care vi-l oferim in continuare. Noul model D...
Azi, 16 mai, constituie termen limita pentru Declaraţia 200, declaratie ce se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; 2. veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă; 3. veniturile obţinute din activităţi agricole determinate în...
Orice persoană fizică care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Veniturile...
ANAF a publicat pe site-ul sau oficial un ghid actualizat in ceea ce priveste completarea declaraţiei de venit - Formularul 200. De fapt este o prezentare PowerPoint, ca si in anii trecuti. Speram sa va fie de folos. Prezentarea puteti sa o vizualizati direct in articol sau descarca pe...
Potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, persoanele juridice române au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe...
Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din: - salarii şi venituri asimilate salariilor; - investiţii, altele decât cele menţionate anterior; - premii şi din jocuri de noroc; - pensii; Declaratia 200 – model valabil 2011 (conform cu...
Avand in vedere ca că termenul limită pentru depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru veniturile anului 2010, este luni, 16 mai a.c.., iat ain continuare un info util. Declaraţia 200 se completează şi se depune pentru: 1. veniturile realizate din activităţi independente - activităţi comerciale, profesii...
Avand in vedere ca mai este putin timp pana la data limita pentru depunerea D 200, va propunem in continuare o recapitulare a resurselor publicate de noi pana acum pe acest subiect. Speram sa va fie de folos. Acestea sunt: - Termen de depunere a Declaratiei 200 in anul 2011...
error: Conținutul este protejat !!