Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligaţii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor (Art. 26 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură...
Pana la data de 25.02.2011, primul termen de depunere a Declaratiei 112, au obligatia depunerii acesteia la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante, urmatorii: - Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296(indice 3) lit.e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare (persoanele fizice...
Declaraţia se depune lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează obligaţia fiscală, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-Romania, condiţia pentru depunerea electronică a declaraţiei fiind deţinerea unui certificat calificat. Declaraţia se completează şi depune în format electronic...
error: Conținutul este protejat !!