Potrivit Codului muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor...
În conformitate cu prevederile Codului muncii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă. În consonanţă cu prevederile Codului Muncii, Hotărârea de...
Reguli transmise Inspectoratelor Teritoriale de Munca de Echipa TeamNet : I. Referitor la dublarea contractului, reamintim urmatoarele reguli care, daca sunt respectate evita dublarea contractelor sau a salariatilor: 1) In cazul tranferului de la un contabil la altul, trebuie folosita functia IMPORT – EXPORT din Revisal ; 2)...
Dupa cum stiti, OMMFPS 1616/2011 – text integral – privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca – a adus o serie de modificari modelului oficial de CIM, prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003. In esenta s-a realizat o actualizare...
Noţiunea de convenţie civilă a fost introdusă în legislaţia românească prin Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Ulterior, convenţia civilă a fost preluată de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, care menţinea posibilitatea încheierii de...
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129/11.03.2013, a fost publicată Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile...
Beneficiarul care utilizează zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultură, vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie, are obligaţia: - să...
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 06/02/2013, a fost publicat Ordinul Comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 150/25.01.2013 si al Institutului Naţional de Statistică nr. 132/01.02.2013 - privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin...
Va propunem in cele ce urmeaza, varianta integrala (in vigoare la 06.02.2013) a Legii nr. 53/24.01.2003 – privind Codul Muncii, actualizata cu ultimele modificari. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA VARIANTA ACTUALIZATA 2013 A CODULUI MUNCII – CLICK AICI
Dupa cum stiti, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei Hotararii Guvernului României nr. 23/22.01.2013 (ce modifica salariul minim la 750 lei incepand cu 01.02.2012 - text integral - atunci este suficienta o decizie comuna a...
Dupa cum stiti deja de anul trecut, in Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata LEGEA nr. 147/23.07.2012 - text integral – pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Astfel, urmare a modificarii alineatului (1) al articolului 139 din...
Premierul Victor Ponta a declarat ieri seara, la RTV, că salariul minim brut pe economie ar putea fi majorat la 850 de lei . Astfel, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore (oficial) în medie pe lună (în anul 2013), nivelul remunerării orare s-ar situa la 5,01969...
Pentru semestrul II al anului 2012, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 400 lei. Suma a fost stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor...
Dupa cum stiti deja, datorita faptului ca nu se mai intocmesc si nu mai exista carti de munca, se vor completa adeverinte inlocuitoare pentru fiecare angajat, drept pentru care va oferim un astfel de model (oficial) in cele ce urmeaza. Aceste adeverinte ar trebui cerute de catre salariat la...
Va propunem in continuare varianta in vigoare a Legii nr. 53/24.01.2003 - privind Codul Muncii, actualizata cu ultima modificare aparuta in 2012, respectiv Legea 147/2012 (publicata in MO 509/24.07.2012) - text integral – lege ce a modificat art. 139 din Codul Muncii. Speram sa va fie de folos. PENTRU...
error: Conținutul este protejat !!