Modificari pentru salariați: - majorarea de la 1.250 lei la 1.450 lei a salariul minim garantat în plată, prin HG nr. 1/2017 . Practic, aceștia vor beneficia de o creștere a salariului cu 200 lei; - salariile din administrația publică trebuie sa respecte majorarea de la 1.250 lei la 1.450...
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 4 – 15 noiembrie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 4.954.400 de lei, adică 1.036.485 de euro. Au fost depistate 296 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 61 erau din București,...
Astăzi, stresul legat de muncă nu poate fi considerat problema câtorva indivizi. Aceasta trebuie să fie recunoscută ca o problemă colectivă cu implicaţii majore pentru bunăstarea lucratorilor şi societăţii ca întreg. În conformitate cu Convenția OIM, principalele functii ale sistemului de inspecție a muncii ar trebui să fie:...
In perioadele cu temperaturi extreme, certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie prin indicele de confort termic, temperaturi care depăşesc 37 °C sau, corelate cu condiţiile de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: A. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate...
Pe site-ul oficial al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost postat un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, prin care se reglementează, în principal, următoarele aspecte: - fiecare instituție și autoritate publică are...
În cursul trimestrul I 2017 se va desfăşura „Acţiunea privind controlul punerii în aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigen”, având drept scop prevenirea cancerului profesional prin controlul punerii în aplicare a legislaţiei specifice şi prin conştientizarea factorilor interesaţi. Cancerul este considerat principala...
Va propunem in continuare modelul oficial al Anexei la Procesul-Verbal privind alegerea reprezentanţilor angajaţilor (negociere şi semnare CCM ce se va încheia la nivel de unitate), anexa ce cuprinde lista angajaţilor prezenţi la adunarea generală, conform Legii nr. 62/2011 (Legea Dialogului Social). Modelul este via -...
Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz (Art. 161). Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Plata în natură a unei părţi...
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 2 - 13 septembrie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 20 erau din județul Arad și 15 din...
Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, textul integral al Hotărârii Guvernului României nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă (MO 950/25.11.2016). În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de...
Potrivit art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ si cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la...
Fiecare angajator legal înfiinţat pe teritoriul României; angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului; misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state...
Iata cateva link-uri utile: - o serie de materiale elaborate de Inspectia Muncii - link - unde gasiti informatii referitoare la munca sigură, agenţii chimici, ridicare greutăţi, zgomot, vibraţii, reglem. constructii, riscuri biologice, stres. - Legislatia in materie de SSM - link - Planul National de Actiune 2007-2010 - link - Materiale...
Pe lângă actualul registru general de evidenţă a salariaţilor care lucrează pe baza unui contract individual de muncă, va fi introdus, pentru prima oară, și un registru de evidență a personalului plătit din fonduri publice, care va fi gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)...
Inspectia Muncii anunta ca in cursul zilei de vineri, 01.07.2016 este planificata o lucrare de mentenanța a sistemului informatic REGES in vederea inlocuirii unui echipament critic. La nivelul angajatorilor va exista urmatorul impact: - vineri, 01.07.2016, in intervalul 14:00 - 15:00 portalul online pentru depunerea registrelor va fi oprit. Angajatorii...
error: Conținutul este protejat !!