Dupa cum stiti de ieri - detalii aici - Hotărârea Guvernului Nr. 225 din 30.04.2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 - a fost publicata in MONITORUL OFICIAL NR....
Potrivit Legii nr. 53/24.01.2003 – privind Codul Muncii - forma actualizata cu ultimele modificari aici - la sfarsitul fiecarui an trebuie realizata evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor ce fac parte din efectivul de personal al angajatorului (SRL/SA/PFA, etc.). Evaluarea se realizeaza pentru a urmari indeplinirea obiectivelor fixate prin contractul...
Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 52 din 23.01.2013 a fost publicata Hotararea Guvernul României nr. 23 din 22 Ianuarie 2013 - hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată - al carei text integral il gasiti aici - LINK . Respectiva...
Avand in verere aparitia Hotărârii Guvernului Romaniei numarul 23/22.01.2013 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - text integral - publicata in Monitorul Oficial numarul 52/23.01.2013, ca si in luna ianuarie a acestui an, pana la 30.06.2013, suntem obligati sa intocmim decizii colective...
Potrivit Codului muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor...
În conformitate cu prevederile Codului muncii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă. În consonanţă cu prevederile Codului Muncii, Hotărârea de...
Reguli transmise Inspectoratelor Teritoriale de Munca de Echipa TeamNet : I. Referitor la dublarea contractului, reamintim urmatoarele reguli care, daca sunt respectate evita dublarea contractelor sau a salariatilor: 1) In cazul tranferului de la un contabil la altul, trebuie folosita functia IMPORT – EXPORT din Revisal ; 2)...
Dupa cum stiti, OMMFPS 1616/2011 – text integral – privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca – a adus o serie de modificari modelului oficial de CIM, prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003. In esenta s-a realizat o actualizare...
Noţiunea de convenţie civilă a fost introdusă în legislaţia românească prin Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Ulterior, convenţia civilă a fost preluată de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, care menţinea posibilitatea încheierii de...
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129/11.03.2013, a fost publicată Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile...
Beneficiarul care utilizează zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultură, vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie, are obligaţia: - să...
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 06/02/2013, a fost publicat Ordinul Comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 150/25.01.2013 si al Institutului Naţional de Statistică nr. 132/01.02.2013 - privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin...
Va propunem in cele ce urmeaza, varianta integrala (in vigoare la 06.02.2013) a Legii nr. 53/24.01.2003 – privind Codul Muncii, actualizata cu ultimele modificari. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA VARIANTA ACTUALIZATA 2013 A CODULUI MUNCII – CLICK AICI
Dupa cum stiti, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei Hotararii Guvernului României nr. 23/22.01.2013 (ce modifica salariul minim la 750 lei incepand cu 01.02.2012 - text integral - atunci este suficienta o decizie comuna a...
Dupa cum stiti deja de anul trecut, in Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata LEGEA nr. 147/23.07.2012 - text integral – pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Astfel, urmare a modificarii alineatului (1) al articolului 139 din...
error: Conținutul este protejat !!