Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 2 - 13 septembrie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 20 erau din județul Arad și 15 din...
ORDONANŢA DE URGENŢĂ 20 /2016 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR....
Potrivit ministrului de resort, viziunea Ministerului Muncii merge, de acum înainte, pe linia de a nu îi mai susține pe cei care nu vor să muncească , deși au capacitatea de a o face și de a-i sprijini pe cei care doresc să aibă un loc de muncă, dar...
Dupa cum cunoasteti, potrivit prevederilor art.3, alin.(2), lit. h – perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca - cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se opereaza in REGES. In situatia CFP, in functie de numarul de zile acordate, in limita celor prevazute in...
Va supunem atentiei, precizarile referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată - postate pe site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice). Speram sa va...
TICHETELE CULTURALE - sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale. Bunurile şi serviciile culturale pot fi: - abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; - cărţi, manuale şcolare,...
Începând cu data de 02.08.2015 dispoziţiile art. 52 alin.1 lit.(b) din Codul muncii, privind suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la...
Pe lângă actualul registru general de evidenţă a salariaţilor care lucrează pe baza unui contract individual de muncă, va fi introdus, pentru prima oară, și un registru de evidență a personalului plătit din fonduri publice, care va fi gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)...
Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la acordarea salariilor aferente lunii noiembrie pentru personalul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, INSPECŢIA MUNCII face următoarele precizări: În perioada 18.04 – 17.10.2019, dl. Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat, a fost detașat, în funcția de secretar...
Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, textul integral al Hotărârii Guvernului României nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă (MO 950/25.11.2016). În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de...
Potrivit art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ si cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la...
Pe site-ul oficial al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost postat un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, prin care se reglementează, în principal, următoarele aspecte: - fiecare instituție și autoritate publică are...
Pe site-ul oficial al Inspecției Muncii a fost publicata o atentionare importanta, mai ales pentru cei care au operatiuni pe Revisal in perioada urmatoare. Astfel, Inspecția Muncii precizeaza ca: Datorită unor lucrări planificate de mentenanță, în perioada 7 - 8 februarie 2015, portalul pentru depunerea on-line a registrului în...
Avand in vedere ca in în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 10 februarie 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale nr. 143/28.01.2016 - privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă...
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii: - Contracte individuale de muncă suspendate - 602.471 (598.640 ANTERIOR - crestere cu 3.831), din care: · 165.033 (162.481...
error: Conținutul este protejat !!