Agenţii economici care au achiziţionat/achiziţionează de la I.T.M. registre de evidenţă a zilierilor, conform Legii 52/2011 - text integral - au obligaţia de a proceda la completarea acestora cu toţi zilierii cu care au avut/au raporturi de muncă, în ordine cronologică. In acelasi timp, ITM recomanda atenţie si in...
În urma consultării publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile actualizate de completare a registrului electronic, aferente soluţiei tehnice adoptate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011. Documentele se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor şi detaliază structura registrului ce urmează a fi...
A. Contractul individual de muncă (încadrarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă) : - Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. - Persoana selectată in vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la criteriile de evaluare a...
Ca si in cazul fisei de evaluare pentru muncitori necalificati - detalii aici - am gasit zilele acestea pe internet un model extins de act aditional la ROI, pe problema criteriilor de evaluare a performantelor, dar si cu privire la procedura de evaluare. Modelul oferit in continuare poate fii...
ORDINUL 1616/2011 - privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 - A FOST PUBLICAT IN MO 415/14.06.2011 - acesta aparand insa de saptamana trecuta - link detalii - pe blogul nostru. Pentru textul integral...
Urmare a aparitiei OMMFPS 1616/2011 - text integral - privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca – modelul oficial de CIM, prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003 a suferit o serie de modificari. Practic s-a realizat o actualizare...
Ordinul 1616 din 02.06.2011 privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca - prevazut in Anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003 - a fost emis de MMFPS si este in curs de publicare in MO. Iata in continuare textul de pe site...
In urma discutiilor de pe grupul - contacafe_club - colegii nostrii contabili au propus un model de opis penru cazul unui angajat nou, mai exact actele necesare la angajarea unei noi persoane. Noi ne-am permis sa il compeltam putin si am hotarat sa il postam si pe blog, mai...
Potrivit articolului 224 din Codul Muncii, la angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop. Reprezentantii salariatilor se...
In temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 - text integral - pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011), Codul muncii a fost republicat in MO 345/18.05.2011, dându-se textelor o nouă numerotare. Iata in continuare...
Avand in vedere faptul ca incepand cu 01.05.2011, Regulamentul Intern trebuie sa aiba o noua structura - detalii continut RI aici - dar avand in vedere si cererile nenumarate pentru un act aditional la RI-urile deja existente, ne-am documentat pe internet si am strucurat un astfel de act aditional...
Legea dialogului social (Legea 62/2011) a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 322/10.05.2011 si aduce noi prevederi in ceea ce priveste: - Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor sindicale - Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale - Forme de asociere a organizațiilor sindicale - Reprezentativitatea organizațiilor sindicale - Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor...
Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz (Art. 161). Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Plata în natură a unei părţi...
Va oferim in continuare varianta integrala si actualizata a Codului Muncii (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003), valabila la data de 01.05.2011. Fisierul este de pe un site ITM, deci unul oficial. In continuare il puteti lectura direct online, in acest articol. Speram sa va fie de folos,...
Ordinul 1439/1930 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru - aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 - text integral - privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - a fost publicat in MO 300/02.05.2011. Va...
error: Conținutul este protejat !!