Search Result

26 oct.
2018

Comments (2)

admin

Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dobânzi bancare (oficial)

Intrebare – Se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din dobanzi bancare incasate de un pensionar ? Read the rest of this entry »

02 mai
2012

Comments (0)

admin

Nivelul ratei dobanzii de referinta pentru calculul profitului impozabil pentru trimestrul 1 – 2012

Potrivit art. 23 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul împrumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia bancilor international de dezvoltare si a organizatiilor similare, institutiilor de credit române sau straine, institutiilor financiare nebancare si a persoanelor juridice care acorda credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la : Read the rest of this entry »

15 iun.
2011

Comments (0)

admin

Dobanzile deductibile in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati (iunie 2011)

Potrivit art. 23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor internaţionale de dezvoltare şi a organizaţilor similare, instituţiilor de credit române sau străine, instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor juridice care acordă credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la: Read the rest of this entry »

25 mai
2011

Comments (0)

admin

Regimul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicat contribuabililor plătitori de impozite şi taxe pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată

Dobânzi de întârziere

Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Read the rest of this entry »

20 dec.
2010

Comments (0)

admin

Dobanzile deductibile limitate la 6,25% pentru luna decembrie 2010

Potrivit art.23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal – text integral – cu modificările şi completările ulterioare, în cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor internaţionale de dezvoltare şi a organizaţilor similare, instituţiilor de credit române sau străine, instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor juridice care acordă credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate coform Circularelor emise de BNR. Read the rest of this entry »

17 sept.
2010

Comments (0)

admin

Care sunt dobanzile deductibile in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati

Potrivit art. 23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor internaţionale de dezvoltare şi a organizaţilor similare, instituţiilor de credit române sau străine, instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor juridice care acordă credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la : Read the rest of this entry »

02 sept.
2009

Comments (0)

admin

Cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar

In conformitate cu articolul 23 din Codul Fiscal:

– Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale (aliniatul 1) Read the rest of this entry »

27 oct.
2018

Comments (0)

admin

Sinteza săptămânii 22.10.2018 – 26.10.2018 – documentații inventariere 2018 (modele gratuite), spețe noi de la ANAF, noutăți salariu minim 2019, etc.

La final de săptămâna, va supunem atenției, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Read the rest of this entry »

29 dec.
2018

Comments (10)

admin

Modificările fiscale aduse de OUG nr. 114/2018 – impozit venit, CAS, CASS, CAM, accize, taxa active financiare, CPF, etc. (oficial)

Dupa cum v-am spus in articolul anterior, azi – 29.12.2018, in Monitorul Oficial nr. 1116/2018, a fost publicata Ordonanță de urgență a Guvernului României nr. 114 din 28 Decembrie 2018text integral – privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Read the rest of this entry »

15 iun.
2017

Comments (0)

admin

Avantajele accesării unei eșalonări la plată a obligațiilor fiscale restante – info actualizat la iunie 2017

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se confruntă cu dificultăţi financiare ANAF informează contribuabilii persoanele fizice şi juridice care înregistrază obligaţii fiscale restante că pot solicita organului fiscal eşalonări la plata debitelor restante pe o perioadă de cel mult 5 ani, în conformitate cu prevederile Titlului VII “Colectarea creanţelor fiscale”, Capitolul IV „Înlesniri la plată” din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

14 apr.
2017

Comments (6)

admin

Impozitul pe venitul global pe gospodărie – ce este, cum se aplica, cum se vor impozita veniturile, cum se vor calcula deducerile, beneficii, etc.

Ce este?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.
o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.
o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.
o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc. Read the rest of this entry »

22 mart.
2017

Comments (1)

admin

ANAF explică cum poți beneficia de eșalonare la plată și scăpa de executare și penalități – UTIL

Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare pot beneficia din partea ANAF, pentru obligațiile fiscale restante, de facilitățile la plata acestora prevăzute de Codul de procedură fiscală. Astfel, poți evita executarea silită, firma poate participa la licitațiile publice, iar penalitățile de întârziere vor fi șterse dacă sunt respectate obligațiile de plată stabilite prin eșalonare. Read the rest of this entry »

26 nov.
2015

Comments (1)

admin

Facilitați fiscale – procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii (oficial)

ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874/23.11.2015, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale în cazul creantelor administrate de către organul fiscal central. Read the rest of this entry »

05 iun.
2014

Comments (0)

admin

Proiect nou de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 04.06.2014) un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiare, care prevede ca schimbări preconizate: Read the rest of this entry »

04 mart.
2014

Comments (3)

admin

Info oficial modificari aduse de OUG 8/2014 – nivelul nou dobânda pe zi de întârziere, rambursare TVA fara control la sume sub 45.000 lei, noutati proprire conturi

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014 a fost publicată Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 8/2014text integral aici – pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal –bugetare. Actul normativ aduce modificări si completări următoarelor acte normative: Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!