AcasăTVA - modificari si noutatiINSTRUCŢIUNI de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea...

INSTRUCŢIUNI de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată – oficial ANAF

Pentru contabilitate și salarizare recomandăm NextUp

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la iniţiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.

2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

– erori de transcriere, cum sunt:
– preluarea eronată a sumelor din jurnale;
– inversarea unor cifre din sumele trecute în decont;
– preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);
– înregistrarea în decont a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;
– erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI.

3.1. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripţie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.
3.2. Depunerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată după expirarea termenului de prescripţie constituie o recunoaştere voluntară a taxei pe valoarea adăugată de plată şi a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată astfel stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.

4. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instrucţiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

5. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se realizează de compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din iniţiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:

a) în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidenţele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie iniţiativă, de compartimentul de specialitate;
b) dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă şi va solicita prezenţa acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu:

– data, ora şi locul stabilite pentru prezenţa persoanei impozabile;
– baza legală a solicitării;
– scopul solicitării;
– documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).

7. În cazul corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea persoanei impozabile, se procedează astfel:

a) persoana impozabilă depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
b) compartimentul de specialitate va comunica în scris persoanei impozabile data, ora şi locul la care trebuie să se prezinte, precum şi documentele necesare justificării erorilor.

8.1. În vederea corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate, pe baza constatărilor proprii sau în baza documentelor prezentate de persoana impozabilă, întocmeşte un referat în care înscrie constatările referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, precum şi modul în care se vor corecta aceste erori.

8.2. În baza referatului, organul fiscal întocmeşte decizia de corectare.

Decizia de corectare este structurată conform modelului decontului de taxă pe valoarea adăugată în vigoare la data la care se referă decontul întocmit eronat, se completează numai la rândurile care au suferit modificări cu diferenţele în plus sau în minus faţă de suma declarată iniţial.

Decizia de corectare se semnează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
Decizia de corectare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

8.3. Modificările din decizia de corectare se operează de organul fiscal în Registrul jurnal obligaţii declarate la bugetul general consolidat, iar ulterior se operează în evidenţa analitică pe plătitori.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

9.1. În situaţia în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secţiunea „Regularizări”, rândul „Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare”.

9.2. În situaţia în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secţiunea „Regularizări”, rândul „Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA”. Termenul de plată a diferenţei pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabileşte, potrivit reglementărilor legale, în funcţie de data comunicării deciziei de corectare sau a înştiinţării, după caz.

10.1. Se consideră eroare materială şi situaţia în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.

10.2. Persoana impozabilă care se află în situaţia prevăzută la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situaţiei, precum şi exprimarea intenţiei persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declaraţia se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

10.3. Termenul de soluţionare a solicitărilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declaraţiei menţionate la pct. 10.2.

Sursa – ANAF

🔍 ALTE RESURSE UTILE – DIN ULTIMA PERIOADA: 🔍

✅ – HAI SA AJUTAM! – Solicitare sprijin pentru Asociația Literata. Va mulțumim anticipat tuturor!click aici sau click aici (F 177)

💡 – Stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 900/2023 (3.300 lei) – nivelul contravențiilor (sancțiunilor) – CLICK AICI
💡 – Care este termenul transmitere în Revisal a modificărilor la noul salariul minim de 3.300 lei … 20 de zile lucrătoare (calculate începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – Ce întocmim pentru aliniere la noul salariu minim din 01.10.2023 (3.300 lei) – “Decizie colectivă de mărire a salariilor” sau „Act adițional” ? – CLICK AICI
💡 – Act Adițional majorare salariu minim din 01.10.2023 – model gratuit, editabil … pentru angajatori (util) – CLICK AICI
💡 – Decizie colectivă majorare salariu minim angajați (cu anexă semnături) – MODEL (începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – HG nr. 900/2023 – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023, majorat la 3.300 de lei – CLICK AICI

✅ – Sărbători legale începând cu 01.01.2023 – sau zilele libere în care legal nu se lucrează (info util anual, conform legislație în vigoare) – CLICK AICI
💡 – Codul Fiscal valabil în 2023 – inclusiv Normele Metodologice de Aplicare ale acestuia (Codul de Procedura Fiscală actualizat 2023) – CLICK AICI
⏰ – Decizie internă facturi, chitanțe, avize, etc. (pentru alocare serie și număr în 2023) – document necesar de întocmit la început de an (model actualizat) – CLICK AICI

⏰ – Informare prealabilă angajat (minută) – model 2022 (gratuit, editabil, orientativ) – click aici
📢 – Formular-tip de Act Constitutiv pentru societăți cu răspundere limitată (SRL) – model agreat de ONRC (conf. OMJ nr. 5307C/2022) – click aici
⏰ – Minuta informare prealabilă, întocmită cu ocazia unui Act Adițional la CIM – model 2022 (gratuit, editabil, orientativ) – CLICK AICI

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " 1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal...INSTRUCŢIUNI de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată - oficial ANAF
error: Conținutul este protejat !!