AcasăNewsIMPORTANT - noile măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (noul Sistem național RO...

IMPORTANT – noile măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (noul Sistem național RO e-Sigiliu)

Pentru contabilitate și salarizare recomandăm NextUp

Dupa cum stiti – pe site-ul oficial al Ministerului de Finante, a fost publicat azi Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lungDETALII AICI.

Iata insa ca aceast proiect aduce o serie de modificari importante si asupra măsurilor pentru combaterea evaziunii fiscale – drept pentru care Legea nr. 12/1990 se va modifica și se completa, după cum urmează:

DE INTERES – NEWS – plafon zilnic de 1.000/2.000 lei de la o persoană; sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei, etc. – CLICK AICI

Prin adoptarea actului normativ propus se consolidează disciplina economico-financiară consacrată în perioada aplicabilității Legii nr. 12/1990, pe timpul desfășurării activităților de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii și se readuce organelor de control fiscal și vamal acel instrument eficient de prevenire a evaziunii fiscale ca premisă pentru creșterea conformării voluntare, optimizarea colectării creanțelor fiscale, asigurarea eficientă a veniturilor bugetare, și nu în ultimul rând, consolidarea unui mediu concurențial onest.

Astfel, se reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităţilor ilicite de producţie, comerţ sau prestări de servicii, respectiv interdicția de a efectua activităţi de producţie, depozitare, transport, comerţ sau prestări de servicii, cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență precum și obligația ca aceste activități să fie realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prin aplicarea amenzii și a măsurii confiscării, fie la depozitare, fie la transport, fie la comercializare, se preîntâmpină efectele în plan fiscal, întrerupându-se circuitul de comercializare ilicită a bunurilor.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Totodată, actul normativ dispune de coerență, este adaptat stadiului dezvoltării sociale și a experienței dobândite și respectă cerințele privind securitatea juridică și legalitatea, fiind avute în vedere deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise de-a lungul anilor, cu privire la aspectele cu care aceasta a fost sesizată referitoare la Legea nr. 12/1990. Una dintre deciziile cu impact major asupra activității organelor de control este Decizia ICCJ nr. 1/2002, iar actul normativ propus conține elemente de noutate, în contextul evoluției economiei în societate, fiind reglementată o procedură prealabilă aplicării unei sancțiuni contravenționale complementare.

În acest sens, persoana verificată are posibilitatea să prezinte documentele justificative în termen de 24 de ore de la data constatării contravenției, evitând situațiile sancționate de Înalta Curte de Casație și Justiție în care bunurile au fost confiscate pentru că nu erau insoțite de documentele justificative la data și ora controlului, cu toate că acestea existau în fapt, limitându-se generarea de inechități și supraaglomerarea instanțelor de judecată. Astfel, prin prezentarea documentelor și justificarea provenienței bunurilor în termen legal, persoanelor în cauză nu le este aplicată și sancțiunea contravențională complementară constând în confiscarea bunurilor.

De asemenea, comparativ cu situația actuală, competențele de constatare și sancționare a contravențiilor sunt extinse și la nivelul organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române.

Totodată, pentru evitarea paralelismului legislativ, se propune abrogarea prevederilor alineatului 3 al art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor cu modificările și completările ulterioare.

Se propune instituirea Sistemului național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.

Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Începând cu data de 01 iulie 2024, se propune modificarea cotei de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice a căror proveniență nu poate fi dovedită, prin introducerea unei cote de 70% aceasta având ca scop creșterea conformării voluntare a contribuabililor, cu implicații favorabile asupra creșterii încasărilor bugetare.

Până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, se oferă o fereastră de oportunitate contribuabililor în vederea conformării, respectiv să-și declare veniturile și să-și plătească bligațiile fiscale aferente acestora, evitând riscul încadrării acestora în categoria de risc fiscal și a declanșării unor verificări a situației fiscale personale, cu consecința impunerii cu noua cotă de impozitare și a obligațiilor fiscale accesorii aferente.

Efectul disuasiv al amenzilor contravenționale instituie în timp o disciplină operațională și stimulează într-o mare măsură conformarea contribuabililor, motiv pentru care se impune eliminarea posibilității de achitare a jumătate din minimul amenzii precum și o actualizare a sancțiunilor contravenționale prevăzute de actele normative care reglementează măsuri fiscale, financiar-contabile și de disciplină financiară.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

În ceea ce privește Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

– se propune modificarea art. 60 alin.(4) și art. 68 alin.(2), în sensul desemnării ministrului finanțelor pentru emiterea ordinului privind formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor privind bunurile imobile și mijloacele de transport deținute de persoanele fizice sau juridice pentru care există obligația declarării conform Codului fiscal, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să aibă rol de avizator al acestuia.

De asemenea, se propune reglementarea periodicității transmiterii de către organele fiscale locale, către organul fiscal central, a informațiilor privind bunurile imobile și mijloacele de transport deținute de persoanele fizice sau juridice, inclusiv în cazul persoanelor nerezidente, pentru care există obligativitatea declarării conform Codului fiscal.

Măsura propusă are în vedere relevanța informațiilor/datelor disponibile în platforma PatrimVen din perspectiva evaluării proprietăților ca parte a reformei fiscale implementate de Ministerul Finanțelor prin PNRR, precum și faptul că aceasta reprezintă un sistem informatic propriu al Ministerului Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar susținerea activităților specifice tehnologiei informațiilor și comunicațiilor se asigură de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

– în scopul corelării dispozițiilor art. 611 din Codul de procedură fiscală cu dispozițiile art. 11 alin. (3), art. 69 și art. 701 din același act normativ, propunem modificarea alin. (4) al art. 611 din Codul de procedură fiscală, în sensul înlocuirii sintagmei „sau a altei autorități publice centrale și locale” cu sintagma „a autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public”, astfel se introduce și noțiunea de instituție publică și de interes public alături de cea a autorității publice, respectiv notarii publici

– se propune completarea art. 336 din Codul de procedură fiscală cu o nouă contravenție, precum și stabilirea cuantumului sancțiunii, pentru netransmiterea, transmiterea cu întârziere, transmiterea incorectă și/sau incompletă de către organele fiscale locale către organul fiscal central, a informaţiilor cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

De asemenea, se propune sancționarea organelor fiscale locale pentru netransmiterea, transmiterea cu întârziere, transmiterea incorectă și/sau incompletă către organul fiscal central, a informaţiilor cu privire la bunurile imobile și mijloacele de transport deţinute de contribuabili care au obligația declarării conform Codului fiscal.

Pe de altă parte, corelativ introducerii sancțiunii organelor fiscale locale se introduce și o sancțiune pentru organele fiscale centrale în cazul în care acestea nu transmit, transmit cu întârziere, ori transmit incorect/incomplet informațiile prevăzute de Codul de procedură fiscală către organele fiscale lcale.

Scopul acestei măsuri conduce la creşterea nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor datorate bugetul de stat sau bugetelor locale Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se propune să fie efectuate de către persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, respectiv structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structura de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor, care aplică în mod corespunzător prevederile art. 8 – 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare şi Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

În cazul săvârșirii contravenției de către organele fiscale centrale, constatarea acesteia și aplicarea sancțiunii se realizează de către persoanele din cadrul autorității administrației publice locale stabilite prin hotărâre a autorității deliberative.

În ce privește Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

– în scopul reglementării situațiilor des întâlnite de organele de control care au constatat că datele din documentele de înregistrare la autoritatea competentă în aplicarea prevederilor art. 435 alin. (3) și (4) nu sunt actualizate, se propune completarea art. 435 cu un nou alineat (13) care să instituie obligația operatorilor economici de a înștiința autoritățile competente despre orice modificare pe care o aduc datelor pe baza cărora este efectuată înregistrarea potrivit prevederilor stabilite prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la producerea modificării. Totodată, pentru neîndeplinirea acestei obligații, se propune încadrarea faptei în contravenția prevăzută la art.449 alin. (2) lit. o), prin adăugarea alineatului (13) al art. 435;
– se propune introducerea unei contravenții în cazul nerespectării prevederilor art. 4143 alin. (1) și art. 41411 privind înregistrarea în calitate de destinatar certificat, respectiv expeditor certificat în cazul operatorilor economici care efectuează achiziții, respectiv livrări de produse accizabile cu accize plătite în statul membru de expediție;
– se propune introducerea unei contravenții în cazul nerespectării prevederilor art. 435 alin. (6), respectiv în cazul neînsoțirii transportului de copia certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparține.
– se propune aplicarea sancțiunii stabilită la art. 449 alin. (3) lit. a) și pentru contravenția prevăzută art. 449 alin. (2) lit o) în situația în care se constată că nu sunt respectate prevederile art. 435 alin. (3) și (4), în scopul obținerii unui efect descurajator cu privire la comercializarea produselor accizabile cu risc fiscal ridicat fără deținerea documentelor prevăzute de legislația fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum stiti - pe site-ul oficial al Ministerului de Finante, a fost publicat azi Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung - DETALII...IMPORTANT - noile măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (noul Sistem național RO e-Sigiliu)
error: Conținutul este protejat !!