AcasăCodul munciiContractul individual de muncă - precizări ITM, actualizate la nivelul anului 2023

Contractul individual de muncă – precizări ITM, actualizate la nivelul anului 2023

Pentru contabilitate și salarizare recomandăm NextUp

Potrivit Constituției României, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Totodată, dispozițiile Codului Muncii și a altor legi speciale impun ca relațiile dintre angajat și angajator să se bazeze pe principii morale și bună-credinţă.

Contractul individual de muncă (CIM) – MODEL 2023 AICI – este act juridic care certifică respectarea acestor norme de corectitudine reciprocă și include reglementările de bază, acceptate de ambele părți.

Conform Legii nr.53/2003 Codul Muncii ”Contractul individual de muncă este documentul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”.

PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI.

Toate tipurile de contracte de muncă, fie că sunt încheiate pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial, au aceleași caracteristici esențiale: respectarea drepturilor și obligațiilor părților contractante și stabilirea unui echilibru între munca prestată și beneficiile salariale.

Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată și doar ca excepție, în cazuri prevăzute expres de lege, pe perioada determinată.

Angajatorului îi revine obligația de a încheia CIM în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat și de a-i înmâna acestuia un exemplar, totodată păstrând la locul de muncă o copie a CIM pentru salariații care prestează activitate în acel loc.

O persoană fizică poate încheia un CIM dacă are vârsta de 16 ani impliniți sau 15 ani împliniți, însă doar cu acordul părinților sau reprezentanților legali ai acestuia, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștintele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Prevederile Codului muncii și a ordinului Ministerului Muncii reglementează conținutul necesar și obligatoriu al contractului individual de muncă – MODEL 2023 AICI. Astfel, Codul Muncii sintetizează aspectele esențiale pe care trebuie să le conțină CIM și face referire expresă la drepturile și obligațiile celor două părți, angajat și angajator. Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a CIM atrage nulitatea acestuia.

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor CIM-uri diferite, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc, prin negociere, în cadrul contractelor individuale de muncă, respectiv a celor colective. CIM poate conține prevederi diferite de cele din contractul colectiv de muncă, numai dacă acestea sunt în avantajul salariatului.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

În afara clauzelor comune, în CIM pot să apară și alte clauze specifice: clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate.

Orice modificare intervenită în timpul executării contractului individual de muncă se realizează prin acordul părților și impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Corectitudinea cu care sunt întocmite, dar mai ales respectate, prevederile din contractele individuale de muncă contribuie la construirea unei relații bazate pe încredere și respect reciproc între angajatori și salariați.

Sursa (cu multumiri) – ITM Salaj

🔍 ALTE RESURSE UTILE – DIN ULTIMA PERIOADA: 🔍

✅ – HAI SA AJUTAM! – Solicitare sprijin pentru Asociația Literata. Va mulțumim anticipat tuturor!click aici sau click aici (F 177)

⏰ – Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 (dosar bilanț 31.12.2022) – model 2023 – click aici
💡 – Raport/Proces-Verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model 2023, pentru situație profit) – pentru dosar bilanț 31.12.2022 – click aici
✅ – Raport/Proces-Verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (model pentru situație pierdere) – dosar bilanț la 31.12.2022 – click aici
🗓️ – Raport Administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2022 – model 2023 (orientativ, editabil, gratuit) – click aici
💡 – Semnarea bilanțului la 31.12.2022 (situații financiare anuale-raportări contabile) – cine are dreptul de a face acest lucru în anul 2023 – CLICK AICI
⏰ – Note explicative pentru bilanțul la 31.12.2022 (note de la 1 la 10 – BILANȚUL SCURT) – modele actualizate la nivelul anului 2023 – CLICK AICI
✅ – Note explicative pentru bilanțul LUNG la 31.12.2022 – actualizate la nivelul anului 2023 (notele de la 11-18) – click aici
💡 – Ce depunem obligatoriu pentru bilanțul la 31.12.2022, dar și în plus, pe lângă formularele stabilite prin OMF nr. 4268/2021 ((info 2023) – click aici

🗓️ – Ce trebuie să se afișeze la orice magazin/punct de lucru (actualizat 2023) – afișe obligatorii comercianți/prestatori servicii/etc. – CLICK AICI
⏰ – Legea nr. 69/2023 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (nomazi digital) – CLICK AICI
💡 – OMF nr. 1178/2023 – pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate – CLICK AICI
⏰ – ANAF – registrul de evidență fiscală se eliberează contra cost de unitățile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul își are declarat domiciliul fiscal – click aici
💡 – ANAF – opțiunea de păstrare a regimului de impunere pe venitul microintreprinderilor, când datele din vectorul fiscal nu se modifică, nu se comunică organului fiscal – click aici
⏰ – ANAF – întocmirea Registrului de evidentă fiscală (in formă scrisă) … este obligatorie pentru societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit (2023) – click aici
💡 – Termene legale REVISAL (valabile pentru 2023) – pentru transmitere inițială (CIM nou), dar și pentru modificări (AA, etc.) – click aici
⏰ – ANAF (oficial) – neachitarea obligațiilor fiscale restante cu reținere la sursă poate constitui infracțiune – click aici
💡 – ANAF (oficial 2023) – subcriteriile de risc în baza cărora se va stabili situația unui contribuabil – click aici
⏰ – ANAF (2023) – broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare – click aici
💡 – Legea nr. 52/2023 – „Botezul Domnului – Boboteaza” si „Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” – zi libere legal (sărbători legale) – click aici

✅ – REMINDER (INFO UTIL) – ce trebuie făcut la începutul anului 2023 (în domeniul contabilitate, fiscalitate, salarizare/HR, etc.) – click aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Potrivit Constituției României, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Totodată, dispozițiile Codului Muncii și a...Contractul individual de muncă - precizări ITM, actualizate la nivelul anului 2023
error: Conținutul este protejat !!