ANAF – modificări ale legislației privind impozitul pe profit începând cu decretarea stării de urgenţă

0
1295

Acordarea unor bonificaţii

🎯 Cine poate beneficia de bonificație? 🎯

– Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi de plată (trimestrial sau anual cu plăţi anticipate trimestriale) care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II al anului 2020, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III al anului 2020, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

📌 – Contribuabilii care au optat ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar diferit de anul calendaristic beneficiază de bonificaţia de 10% dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv şi în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020 inclusiv.

📌 – Contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor II şi III ale anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Cum se determină impozitul pe profit de plată?

🔵 Contribuabilii determină impozitul pe profit de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale. Bonificaţia de 10% se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit. 🔵

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

NOTA – pentru trimestrul I, în condiţiile efectuării plăţii impozitului datorat până la 25 aprilie 2020 sau, după caz, în cazul celor cu an fiscal diferit, până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, plătitorii au beneficiat de asemenea de o bonificaţie de 10% din impozitul datorat. [OUG 33/2020, articolul 1 (completat şi modificat prin OUG 99/2020)]

⚠️ Prin Ordinul ANAF 935/2020 au fost completate formularele 100 şi 710 şi instrucţiunile de completare ale acestora, aprobate prin Ordinul ANAF 587/2016, prin introducerea unui nou rând „1.2 Bonificație” pentru evidențierea bonificației de care beneficiază plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. ⚠️

💬 – Calculul impozitului pe profit anticipat în cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial 📍

Pentru anul 2020 contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

🎯 În cazul contribuabililor cu an fiscal modificat, calculul de mai sus se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020. [OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, articolul VIII] 🎯

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

💬 – Cheltuieli deductibile 📍

Cheltuielile înregistrate din cesiunile de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar, sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal.

⚠️ În cazul cesiunii acestor creanţe nu se aplică prevederile art. 25 alin. (10) din Codul fiscal, conform cărora, în cazul creanțelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. În cazul în care cesionarul cedează creanța, pierderea netă se determină ca diferență între prețul de cesiune și costul de achiziție al creanței. În cazul instituțiilor de credit, în situația în care creanțele cesionate sunt acoperite parțial sau integral cu ajustări pentru pierderi așteptate, precum și în situația în care creanțele sunt scoase din evidență în conturi în afara bilanțului și apoi sunt cesionate, 70% din diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor. [OUG nr. 70/2020, punctul VII, articolul 33, prevederi în vigoare cu 14.05.2020] ⚠️

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

💬 – O categorie distinctă în cadrul impozitului pe profit, unitatea locală de cult 📍

Unitatea locală de cult – unitate cu personalitate juridică, parte componentă a structurii organizatorice locale a unui cult religios, potrivit legii şi statutelor/codurilor canonice proprii, care obţine venituri, în conformitate cu legea de organizare şi funcţionare, şi conduce contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

🎯 Unităţile locale de cult, conform definiţiei nou introduse, nu intră sub incidenţa Titlului II „Impozit pe profit” în măsura în care veniturile obținute sunt utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unității de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. 🎯

❎ Condiţiile pe care trebuie să îndeplinească entităţile/unităţile de cult pentru înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se completează cu menţiunea că unitățile locale de cult nu au obligația îndeplinirii condiției referitoare la îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale declarative prevăzute de lege în ceea ce privește declarația anuală de impozit pe profit. [Legea 32/2020, articolul II] ❎

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

🔵 BAZA LEGALĂ: 🔵

📌 OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare
📌 ORDIN ANAF nr. 935/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
📌 OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
📌 OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
📌 Legea nr. 32/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

🔵 Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – DGRFP Brasov 🔵

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.