AcasăSituatii financiare anualeSituații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2019 - MFP a publicat recent...

Situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2019 – MFP a publicat recent proiectul de ordin

In aceste zile, mai exact pe 19.12.2019, pe site-ul oficial al MFP a fost postat – Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (TEXTUL INTEGRAL MAI JOS IN ARTICOL).

Dintre aspectele reglementate de noul proiect de ordin, amintim:

1. Aspecte referitoare la întocmirea şi depunerea raportărilor contabile

Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

Conform prevederilor art. 37 din aceeași lege, pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

În baza acestor prevederi legale, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici.

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Aspecte referitoare la aplicarea principiului prudenței

Aplicarea principiilor generale de raportare financiară, cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută expres la întocmirea situațiilor financiare anuale. Reglementările menționate nu cuprind vreo referință la raportările periodice întocmite potrivit legii.

Unele dintre aceste principii au aplicabilitate implicită pe parcursul întregului exercițiu financiar (de exemplu, principiul contabilității de angajamente sau principiul necompensării), prin aplicarea acestora asigurându-se contabilizarea corectă a operațiunilor economico-financiare.

NOU – HG nr. 970/2019 – privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere – click aici

3. Aspecte referitoare la situațiile financiare întocmite de societatea absorbită

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015 au fost aprobate Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor (Anexa nr. 1 la ordinul menționat). De asemenea, acesta exemplifică modalitatea de reflectare în contabilitate a acestor operaţiuni (Anexa nr. 2 la același ordin).
În ceea ce privește raportările financiare elaborate în contextul fuziunii, normele menționate se limitează la prevederi aplicabile situaţiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, fără a cuprinde și aspecte referitoare la situațiile financiare anuale, cu scop general, prevăzute de legea contabilității.

II. Prevederi reglementate de proiectul de ordin

1. Aspecte referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale

Structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2018.

Prin prezentul proiect se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2019, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Astfel, proiectul prezintă tipurile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cum procedăm pentru aliniere la salariul minim (până la 01.01.2020) – întocmim “Decizie colectivă de mărire a salariilor” sau „Act adițional” ? – click aici

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situaţii financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:
– persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
– entitățile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de legea contabilității, și care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
– entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU A DESCARCA PROIECTUL – CLICK AICI

2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin:

2.1. referitor la aplicarea principiului prudenței

Creanțele recunoscute în bilanț pot înregistra deprecieri pe parcursul perioadei de raportare. De asemenea, în intervalul dintre două exerciții financiare de raportare se poate accentua riscul ieșirii de resurse, necesară pentru a onora anumite obligații legale sau implicite.
Asemenea aspecte sunt legate de principiul prudenței, prevăzut de reglementările contabile. Plecând de la acest principiu, prin prezentul proiect de ordin se propune menționarea expresă a posibilității ca entitățile să recunoască ajustări pentru deprecierea creanțelor, respectiv provizioane, și în cursul exercițiului financiar, cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii.

2.2. referitor la situațiile financiare întocmite de societatea absorbită

În contextul obligațiilor ce revin societăților participante la fuziune, prin prezentul proiect se propune completarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015, în sensul menționării obligației societății absorbante de a se asigura – anterior încheierii protocolului de predare-primire – că societatea absorbită a întocmit și depus ultimele situații financiare anuale cerute de legea contabilității.
Este necesară o asemenea prevedere explicită având în vedere că există situații în care, la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, societatea absorbită există din punct de vedere juridic și, ca urmare, aceasta are obligația să întocmească situații financiare anuale cu scop general.

Catalogul Mijloacelor Fixe – document actualizat la decembrie 2019 (editabil, integral, gratuit) – click aici

Sursa – MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
In aceste zile, mai exact pe 19.12.2019, pe site-ul oficial al MFP a fost postat - Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului...Situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2019 - MFP a publicat recent proiectul de ordin
error: Conținutul este protejat !!